Шелудько Сергей Андреевич

Шелудько Сергей Андреевич    преподаватель

УРОВЕНЬ НАУЧНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Высшее образование: Одеський державний економічний університет (2005) з відзнакою

Кандидатская диссертация: «Фінансове забезпечення процесів злиття та поглинання комерційних банків» (2014)

Опыт работы: Керівник відділу послід контролю АКБ «Одеса-Банк» (3 роки); керівник відділу кредитування Одеська філія АБ «Енергобанк» (2 роки)

Дисциплины: Безпека банківської діяльності, Облік та аудит у банках, Облік у банках

Научные интересы: облік у банках, кредитування фізичних та юридичних осіб, процеси злиття та поглинання

Общее количество публикаций: 20

Избранные публикации:
  1. Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України / За ред. Л.В. Кузнецової. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2011. (30,22/1,88 д.а.)
  2. Розвиток банківської системи в умовах формування нової архітектури фінансового ринку / За ред. В.В. Коваленко. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2012. (44,48/1,66 д.а.)
  3. Радова Н.В. Детермінантність грошово-кредитної політики і тенденції розвитку ринку фінансового капіталу / Н.В. Радова // Стратегія і механізм регулювання промислового розвитку. Концепція соціально-економічного розвитку регіонів в умовах викликів глобалізації: зб. Наук. Праць: у 3 т. – Т. 2/ НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк. – 2011. – С. 346 – 356.
  4. Радова Н.В. Пріоритети консолідації банківського капіталу у посткризовий період / Н.В. Радова // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – Сімферополь. – 2011. – № 1 (10). – С. 55 – 60.
  5. Радова Н.В. Пріоритетні методи оцінки ефективності фінансування злиття та поглинання банків / Н.В. Радова // Фінансова система України: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип.17. – С. 461 – 465.
  6. Радова Н.В. Систематизація українських завдань і принципів фінансового моніторингу злиття та поглинання банків / Н.В. Радова // Збірник наукових праць «Формування ринкових відносин» / Наук. ред. І.Г. Манцуров. – Київ. – 2012. – №6(133). – С. 223-227.
  7. Радова Н.В. Оцінка ефективності банківських злиттів та поглинань / Н.В. Радова // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – Київ. – 2012. – №10(136) – С. 203-211.
  8. Радова Н.В. Злиття та поглинання: порівняльна характеристика вітчизняних та світових наглядових вимог / Н.В. Радова // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – Київ. – 2012. – №22 – С. 70-74.
  9. Радова Н.В. Влияние процессов рекапитализации на финансовую устойчивость банков/ Н.В. Радова // «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов». – Курск. – 2013. — №11