Рулінська Ольга Володимирівна

Рулінська
Ольга Володимирівна
к.е.н., старший викладач

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Вища освіта 

2007 РІК – МАГІСТР ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ МАРКЕТИНГ, ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, Отримано диплом з відзнакою

2006 РІК – БАКЛАВР ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ МАРКЕТИНГ, ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, Отримано диплом з відзнакою

Науковий ступінь 

Кандидат економічних наук

2013 РІК – ЗАХИЩЕНО КАНДИДАТСЬКУ ДИСЕРТАЦІЮ НА ТЕМУ «СТРАХОВИЙ МАРКЕТИНГ: СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.00.08 – ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ, ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Досвід роботи

ЖОВТЕНЬ 2016 – ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС – ДОЦЕНТ  КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ , ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЖОВТЕНЬ 2014 – ЖОВТЕНЬ 2016 – СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ , ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЖОВТЕНЬ 2010 –ЖОВТЕНЬ 2014 – ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ, ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 Дисципліни

Брендинг, Маркетингова товарна політика, Страховий маркетинг, Маркетинг послуг, Теорія і практика маркетингу, Товарознавство

Підвищення кваліфікації 

підприємство  «Таврия В» з 1 листопада 2017 р. по 1 грудня 2017 р.

Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

Сертифікат з знання англійської мови на рівні С1, Участь у МІЖНАРОДНОМУ ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ НА ТЕМУ: «ХМАРНІ СЕРВІСИ ДЛЯ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМИ ZOOM», 31.08-07.09 2020 року м. Люблін

Наукові інтереси

Маркетинг, брендинг, страховий маркетинг, страхування

Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт

Більше 30 наукових та науково-методичних праць

Вибрані публікації 

  1. Rulinska Olha Internet Marketing in the Brand Тechnologies of the Tourism Industry.- International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-11, September 019. Р.2858 – 2861 / Andryeyeva Natalya; Rulinska Olha, Iryna Davydenko, Ulyana Balyk, Mykhailo Kolisnyk, Daria Bulysheva / https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v8i11/K24110981119.pdf
  2. Рулінська О. В. Стратегічне маркетингове планування в страхових компаніях: монографія. /О.В. Рулінська, І.Л. Литовченко, В.Г. Баранова, Л.В. Новошинська/ .- Одеса: ИНВАЦ, 2014.-280 с. ISBN 978-966-8885-81-15
  3. Рулінська О. В., Зіньковська, Д. В. Особливості застосування аналітичного інструментарію маркетингового аудиту в страхових компаніях /Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 30 (69). N 5, 2019. 121-126 C. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-5-49
  4. Рулінська О. В. Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств / О.В. Рулінська, М.О. Каліна/Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. Одеса: ОНЕУ. – 2016.- № 7(239). – С. 82-94
  5. Рулінська О.В.MARKETING ACTIVITIES INSURANCE COMPANIES UNDER INTERNET ENVIRONMENT.- Economics, management, law:   realities   and perspectives: collection   of  scientific articles. – Les Editions LOriginаlе, Paris, France, 2016.–С. 420-427
  6. Рулінська О.В.RESEARCH OF SOCIO-ECONOMIC BACKGROUND OF INSTITUTIONAL CHANGE GEOPOLITICAL PROCESSES IN THE WORLD TODAY: Collection of scientific articles.- “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH (Вена), –С. 287-294
  7. Рулінська О. В. Інтернет-маркетинг в діяльності страхових компаній/І. Литовченко, О. Рулінська//Соціально-економічні проблеми і держава.-2014.-Вип. 2.-С. 179-187.-Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Sepid_2014_2_22.
  8. Рулінська О. В. Тренды трансформации рынка в условиях цифровой економики /І.Л. Литовченко, Ю.М. Сотников, О.В. Рулінська/Цифровая трансформация економики и промыщленности: сборник трудов научно-практической конференции с зарубежным участием, 20-22 июня 2019 г. / под ред д-ра экон. Наук, проф. А.В. Бабкина. – СПб. :ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. – С. 30-39

Посилання на профіль у Google Scholar та інших базах