Шаровська Тамара Сергіївна

Шаровська
Тамара Сергіївна
к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта 

Одеський державний економічний університет, 2006 рік, «Облік і аудит»

📌Науковий ступінь 

Кандидат економічних наук, «Організаційно-методичні засади внутрішнього контролю реальних інвестицій», 2010 рік

📌Вчене звання 

Доцент, 2015 рік

📌Досвід роботи

13 років, на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 2009 року

📌Дисципліни

Внутрішній контроль, Теорія економічного контролю, Державний фінансовий контроль, Організація і методика аудиту на підставі МСА

📌Підвищення кваліфікації

 1. ТОВ «АЙС ТЕРМ», з 26 січня 2015 року по 26 лютого 2015 року
 2. Одеський Національний Економічний Університет, навчання фахівця з питань управління активами, кваліфікаційне посвідчення УОУ-XXIV № 19/00142 від 15.06.2019р.
 3. ТОВ «АНД ГРУПП», з 27 лютого 2020 по 24 квітня 2020 року

📌Наукові інтереси

аудит, контроль, міжнародні стандарти аудиту

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 30

📌Вибрані публікації 

 1. Sharovska T. The internal control system is a key element of management in crisis conditions / Tamara Sharovska // Institutionelle Grundlagen fur die Funktionierung der Okonomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – Р. 184-187.
 2. Шаровська Т. С. Комплексний підхід до оцінювання якості системи внутрішнього контролю / Тамара Сергіївна Шаровська. // Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємств в умовах глобалізації: Монографія / за ред. д.е.н., професора В.Ф. Максімової. – Одеса : ОНЕУ, 2014. – 461 с. – С. 213-230.
 3. Шаровська Т. С. Сучасні інформаційні технології – шлях до ефективного функціонування системи внутрішнього контролю / Тамара Сергіївна Шаровська. // Науковий вісник. Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. – 2015. – Вип. 1 (28). – С. 239-247. – фахове видання
 4. Організація та методика аудиту : навчальний посібник / В. М. Іванков, Г. Б. Назарова, Т. С. Шаровська, Н. С. Шалімова / за ред. І.К. Дрозд. – К.: «ТОВ Видавництво «СОВА», 2014. – 312 с
 5. Шаровська Т.С. Сучасні інформаційні технології – шлях до ефективного функціонування системи внутрішнього контролю. Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки. – 2015. – Вип. 1 (28). – С. 239-247.
 6. Шаровська Т.С., Максімова В.Ф. Вакаров В.М. Поглиблення інтеграції внутрішнього контролю інвестиційної діяльності з іншими елементами процесу управління. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. – 2015. – Вип. 1 (45). – С. 159-162.
 1. Реформування обліково-контрольної системи підприємств України за міжнародними стандартами : монографія / за ред. Н.О. Лоханової. – Харків: «Діса плюс», 2018. – 220 с.
 2. Міжнародні стандарти фінансової звітності – теоретичні засади та практика впровадження в Україні : монографія / за ред. Н.О. Лоханової. – Харків: «Діса плюс», 2019. – 234 с.

📌Посилання на профіль

Google Scholar