Шатненко Катерина Олегівна

Шатненко
Катерина Олегівна
к.е.н., ст. викладач

💡Досягнення у професійній діяльності за останні 5 років

📌Вища освіта

Одеський національний економічний університет, 2012, Економічна теорія

📌Науковий ступінь

К.е.н., Індустріалізація як форма оновлення промислового капіталу, 2019

📌Досвід роботи – 5 років

📌Дисципліни

Загальна економічна теорія, Мікроекономіка, Макроекономіка

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

Семінар-тренінг «Розвиток педагогічної майстерності», освітній лекторій «Економічний експрес» від Національного банку України, семінар НБУ «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики».

📌Наукові інтереси

Інновації, сталий розвиток, економічна політика, економічна нерівність

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 26 років

📌Вибрані публікації 

  1. Шатненко К. О. Краудсорсинг як інноваційна форма виробництва / К. О. Шатненко // Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Покританівські читання»: тези. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – С. 82 – 84.
  2. Shatnenko K. The impact of global competition on the state of manufacturing in Ukraine / K. Shatnenko // Baltic Journal of Economic Studies. – 2017. – Vol 3. – № 3. – Р. 70 – 76.
  3. Шатненко К. О. Глобальні ланцюги створення вартості у системі міжнародного поділу праці / К. О. Шатненко // Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Покританівські читання»: тези. – Одеса: ОНЕУ, 2018. – С. 26 – 27.
  4. Шатненко К. О. Інклюзивний розвиток та проблема економічної нерівності / К. О. Шатненко // Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Покританівські читання»: тези. – Одеса: ОНЕУ, 2019. – С. 29 – 31.
  5. Шатненко К.О. Технічний прогрес та тенденції індустріального розвитку / К. О. Шатненко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2019. – Випуск 6 (111). – С. 11 – 14.
  6. Шатненко К.О. Нова індустріалізація як умова сталого розвитку економіки України / К. О. Шатненко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2020. – № 154. – С. 11 – 15.

📌Посилання на профіль у Google Scholar 

Web of Science