Шерер Ігор Леонідович

Шерер
Ігор Леонідович
к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта

Одеський Інститут Народного Господарства, диплом ИВ-І, № 088223, 28.06.1982, бухгалтерський облік та АГД.

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук, диплом кандидата наук КД, №014178, 25.04.1990.

Тема дослідження: «Организационные формы и хозрасчётный механизм управления вспомогательными производствами (на примере предприятий машиностроения)».

📌Вчене звання

Доцент, атестат доцента ДЦ №003254, 28.11.1995.

📌Досвід роботи

Основне місце роботи: Одеський Національний Економічний Університет з 1984.

Сумісництво: ТОВ «Таврія В», з 2017 – аналітик.

📌Дисципліни

Вступ до фаху

Бухгалтерський облік

Організація бухгалтерського обліку

Управлінський облік

Бух. облік і звітність в управлінні

Особливості обліку зовнішньоекономічної діяльності

📌Підвищення кваліфікації

  1. Стажування у ТОВ «Таврія В» з 01.11.2017 р. по 01.12.2017 р.
  2. Курси підвищення кваліфікації за програмою: «Робота в програмному продукті «M.E.Doc», сертифікат № ОНЕУ/В0025 від 03.03.2017 р.

📌Напрями наукових досліджень

Облік, контроль, Міжнародні стандарти фінансової звітності

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 50.

📌Публікації останніх років

  1. Можливі підходи до структуризації економічних цілей допоміжних виробництв промислового підприємства. Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки/Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6) / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2. 2015 . с. 397-401.
  2. Шерер І.Л. Мотиваційний аспект організації управління допоміжними виробництвами промислових підприємств / І.Л. Шерер //Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 4. с. 242 – 247.
  3. Шерер І.Л. Організаційний аспект внутрішнього контролю діяльності допоміжних виробництв промислових підприємств / І.Л. Шерер //Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 2. с. 308 – 315.
  4. Модель організації обліку доходів за програмами лояльності відповідно до МСФЗ. Вісник соціально-економічних досліджень ОНЕУ, 2018, вип. 1, №65. с. 186 – 195.
  5. Можливі підходи організації обліку доходів від реалізації товарів за програмами лояльності відповідно МСФЗ. Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : ОНЕУ, 2018. – С. 152 – 155.
  6. Сучасні підходи до організації обліку витрат на збут та маркетинг торговельного підприємства. Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2019, № 7-8, c. 162-174.
  7. Організаційно-методичні умови індивідуальної освітньої траєкторії професійної підготовки бакалаврів спеціальності «облік і аудит» ІІІ Міжнародна науково-методична конференція Професорсько-викладацького складу «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку» 27-28 лютого 2020 р.
  8. Облікова модель реалізації програм лояльності в умовах МСФЗ. Міжднародні стандарти фінансової звітності – теоретичні засади та практика впровадження в Україні : монографія /за ред. Н.О. Лоханової. – Харків: «Діса плюс», 2019. –с. 157 – 178.

📌Посилання на профіль

Google Scholar