Шостак Ірина Іванівна

Шостак
Ірина Іванівна
к.пед.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Закінчила: Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.. К.Д. Ушинського, 2001 р.

📌Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)

📌Кваліфікація: Вчитель мови і літератури (англійської, німецької) та зарубіжної літератури

📌Тема дослідження: «Формування англомовної лексичної компетенції у майбутніх спеціалістів у процесі читання професійно-орієнтованих текстів», 2016 р.

📌Працює у Одеському національному економічному університеті з 2001 р.

📌Досвід роботи: 19 років

📌Дисципліни, які викладає: «Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спілкування»

📌Підвищення кваліфікації: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», з 29.03.2018 р. до 29.04.2018 року. Довідка про стажування № 1214/07 від 31.05.2018 р.

📌Рівень наукової та професійної активності (відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти): 2, 3, 10, 11, 15, 16, 17, 19

📌Наукові інтереси: методика навчання іноземної мови професійного спрямування, активні методи навчання.

📌Посилання на профіль

Google Scholar 

ORCID

Researcher

Web of Science