Старченко Антон Юрійович

Старченко
Антон Юрійович
к.ю.н., ст. викл.

💡Досягнення у професійній діяльності 

📌Вища освіта
1) ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2000, спеціальність «Політологія»;
2) Інститут соціальних наук ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2003, спеціальність «Правознавство»

📌Науковий ступінь

Кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема дослідження: «Інформаційні ресурси в органах виконавчої влади (адміністративно-правовий аналіз)», 2015 р.

📌Досвід роботи
З 2003 року – викладач кафедри правознавства ОНЕУ.
З 2005 року – старший викладач кафедри правознавства ОНЕУ (з вересня 2017 р. – кафедри економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ).
З 2015 працював на посадах юрисконсульта, провідного юрисконсульта.

📌Дисципліни
Правознавство
Господарське право
Правове регулювання підприємницької діяльності
Правові засади фінансово-економічної діяльності

📌Підвищення кваліфікації

Циклова комісія з правових дисциплін Одеського державного екологічного університету, 2017 р.

📌Наукові інтереси
Інформаційне право

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – понад 30 наукових та навчально-методичних робіт з юридичних наук.

Вибрані публікації:

  • Науково-правові засади діяльності суб’єктів підприємництва / Степанов С.В. та ін.; за ред. к.ю.н., доцента Романадзе Л.Д. Одеса : ОНЕУ, 2016. С. 82-111
  • Старченко А.Ю. Информационные ресурсы органов исполнительной власти: проблемы определения понятия Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 9. C. 183-186.
  • Старченко А.Ю. Правовий режим інформаційних ресурсів органів виконавчої влади Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід: зб. наук. праць «ËÏÃÏÓ» з матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 20 травня 2019 р.). Полтава : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. С. 37-39.
  • Старченко А. Ю. Деякі проблемні питання визначення поняття державних інформаційних ресурсів. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 19 листопада 2019 р. Херсон, с. 44-46
  • Старченко А. Ю. Правові аспекти використання смарт-контрактів Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 25-26 вересня 2020 р.), с. 169-172

📌Вибрані публікації:
1) Промислове підприємство: поняття і науково-правові засади : монографія / Брель О.С. та ін.; за ред. академіка УАН, заслуженого діяча науки і техніки України, д.ю.н., професора Пахомова І.М. Х. : ТОВ «Одіссей», 2006. С. 81-102
2) Науково-правові засади діяльності суб’єктів підприємництва / Степанов С.В. та ін.; за ред. к.ю.н., доцента Романадзе Л.Д. Одеса : ОНЕУ, 2016. С. 82-111
3) Старченко А.Ю. Міжнародні принципи доступу до публічної інформації Південноукраїнський правничий часопис. 2011. № 2. С. 98-101.
4) Старченко А.Ю. Информационные ресурсы органов исполнительной власти: проблемы определения понятия Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 9. C. 183-186.
5) Старченко А. Ю. Правова регламентація доступу до публічної інформації Вісник Одеського національного університету. 2011. Том 16. Вип. 9 : Правознавство. С. 189- 195.
6) Старченко А.Ю. Правовий режим інформаційних ресурсів органів виконавчої влади Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід: зб. наук. праць «LOGOS» з матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 20 травня 2019 р.). Полтава : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. С. 37-39.
7) Старченко А. Ю. Деякі проблемні питання визначення поняття державних інформаційних ресурсів. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 19 листопада 2019 р. Херсон, с. 44-46
8) Старченко А. Ю. Правові аспекти використання смарт-контрактів Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 25-26 вересня 2020 р.), с.169-172

📌Посилання на профіль у

Orcid

Google Scholar

Web of Science