Сухова Тетяна Леонідівна

Сухова
Тетяна Леонідівна
ст. викладач

💡Досягнення у професійній діяльності за останні 5 років

📌Вища освіта

Одеський інститут народного господарства, 1986, спеціальність планування народного господарства, кваліфікація економіст. Аспірантура ОДЕУ у 2001р.

📌Досвід роботи

З 2001 року

📌Дисципліни

Мікроекономіка, макроекономіка, ЗЕТ, економічна теорія.

📌Підвищення кваліфікації

Стажування на кафедрі економічної теорії і історії економічної думки ОНУ ім. І. І. Мечникова, з 02.10 2017 р. по 02.11 2017 р.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

 1. Теоретичні підходи до аналізу процесу історичного розвитку суспільної форми зв’язку виробництва та споживання. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Покританівські читання» – Одеса : ОНЕУ, 2017.- с.32-34.
 2. Tendencies of development of public connexion of production and consumption in the late capitalism. Papers of the 7th International Scientific Conference, ORT Publishing (Germany), 2019, рр. 57-69.
 3. Government and market: New criteria for interaction. Materials of the international scientific conference «Аdvances of science », Skleněný Můstek, Karlovy Vary, Czech Republic, 2019, рр. 327-339.
 4. Сучасний етап процесу історичного розвитку суспільного зв’язку виробництва і споживання і його особливості. Матеріали ХV всеукраїнської науково-практичної конференції «Покританівські читання», ОНЕУ, 2019, стор. 36-39.
 5. Development of elements social relationships in the conditions of modern competition.  Papers of the 13 th  International conference Science and society, Hamilton, Canada, 2019, рр.10-22.

📌Наукові інтереси

Зв’язок виробництва та споживання в сучасній економіці, державне регулювання економіки.

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт

Більш 45 наукових і навчально-методичних робіт

📌Вибрані публікації 

 1. Особливості державного регулювання економічного зв’язку в умовах глобалізації. Науковий вісник ОНЕУ. Одеса, 2020. № 1(274). С.
 2. The transformation of human activityin the modern economy: methodological and theoretical bases of analysis/ A. Hrymalyuk, P. Nesenenko, T. Sukhova / European journal of economics and management. . – 2020. – V. 6, Iss. 4. – pp. 51-58.
 3. Економічна теорія: політична економія. Навчальний посібник. За загальною редакцією доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Звєрякова М. І. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-6778 від 9 квітня 2013 р.) Одеса – 2014, 338 с.- тема 10;
 4. Теоретичні і методологічні основи дослідження економічних відносин в Україні в умовах інтеграції в глобальний процес розвитку. Монографія. – За загальною редакцією доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Звєрякова М. І. Рекомендовано Вченою Радою ОНЕУ. ( Пр. № 6 від9 лютого 2016р.) Одеса-2016.- Розділ 17.
 5. Дослідження змісту і форм розвитку економічних відносин в національній економіці на прикладі України: монографія / За загальною редакцією доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Звєрякова М. І. Рекомендовано Вченою Радою ОНЕУ. ( Пр. №   від   2017р) Одеса: Атлант, 2017.- Розділ 10.
 6. Emergence of public development: financial and legal aspects // Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. ISBN 978-2-5494-0318-5 – Підрозділ 3.3.
 7. Economy of knowledge and creative activity: theory and methodology of analysis / Professional competencies and educational Innovations in the knowledge economy//Collective monograph.- Editors: Prof. Lyubomira Popova, Prof. Mariana Petrova. Bulgaria, 2020. P. 303 – 314

📌Посилання на профіль у Google Scholar