Тарасевич Наталія Вадимівна

Тарасевич
Наталія Вадимівна
к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта

Одеський інститут народного господарства  (1985) з відзнакою, 

Спеціальність «Планування промисловості»

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (1995) Кандидатська дисертація: «Економічний аналіз і прогнозування показника продуктивності праці» (1995)

📌Вчене звання

Доцент  кафедри  банківської справи (2001)

📌Досвід роботи

з 1996 – Одеський державний економічний університет,  доцент кафедри банківської справи

📌Дисципліни

Фінансовий менеджмент у банках, Гроші та кредит, Ризик-орієнтоване управління, Міжнародні стандарти банківської діяльності, Міжнародний агробізнес, Міжнародні звязки, Транснаціональні компанії

📌Підвищення кваліфікації

Стажування у ПАТ «Альфа–Банк» (26.04-26.05.2018)

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

 1. Тренінг «Регулювання фінансової системи та cashless економіка» проекту «Дні фінансової обізнаності» (Одеса, 20-22.09.2017).
 2. Семінар «Якість менеджменту» українсько-німецького проекту (Одеса, 16-17.10.2018).
 3. ПАТ «Альфа-Банк», підвищення кваліфікації за спеціальністю «Банківська справа», дата проходження 26.04.2018-26.05.2018.
 4. Вебінар «Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця» компанії Clarivate Analytics, сертифікат (09.07.2020).
 5. Обсяг–1 академічна година.
 6. Вебінар Аналітичний інструмент «InCites для установи та науковця» компанії Clarivate Analytics, сертифікат (10.07.2020).
 7. Обсяг–1 академічна година.
 8. Всеукраїнський освітній проєкт для викладачів  «Teach Me Online»,  онлайн-вебінар «Курс Power Point”, сертифікат ( 27-28.10.2020).  Обсяг–8 академічних годин:
 9.  Освітній онлайн- проєкт для викладачів «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання», сертифікат ( 3-7.08. 2020). Обсяг–14 академічних годин.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди: 

Відмінник освіти України (листопад 2000)

📌Наукові інтереси

Фінансовий менеджмент у банках, гроші та кредит, ризик-орієнтоване управління, міжнародні стандарти банківської діяльності, міжнародний агробізнес, транснаціональні компанії

Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт

Загальна кількість наукових робіт – більше 60; навчально-методичних робіт – більше 25.

📌Вибрані публікації

 1. Тарасевич Н.В., Брит А.В. Основні тенденції  банківського кредитування фізичних осіб в Україні  /Н.В.Тарасевич, А.В.Брит // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2018. № 11.С.197 – 210. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12269
 2. Tarasevych N., Yehorycheva S., Gudz T., Krupka M., Kolodiziev O.  The role of the banking system in supporting the financial equilibrium of the enterprises: the case of Ukraine. Banks and Bank Systems. 2019. № 14 (2). Р.190-202. http://dx.doi.org/10.21511/bbs.14(2).2019.17
 3. Тарасевич Н. В. Актуальні аспекти формування системи ризик-менеджменту в банках України. Modern Economics. 2020. № 21(2020). С. 213-218. https://doi.org/10.31521/modecon.V21(2020)-33.
 4. Тарасевич Н.В., Семенова К.Д.  Моделювання впливу факторів клієнтського капіталу на доходи банківських установ. Академічний огляд. 2020. № 2 (53). С.39-45. DOI: 10.32342/2074-5354-2020-2-53- http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12830
 5. Тарасевич Н.В. Актуальні аспекти розвитку світового валютного ринку. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2021. № 3-4. URL: http://n-visnik.oneu.edu.ua/archive.php.

📌Посилання на профіль

Google Scholar