Тарасевич Наталія Вадимівна

Тарасевич
Наталія Вадимівна
к.е.н., доцент

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Вища освіта: Одеський інститут народного господарства  (1985) з відзнакою

Кандидатська дисертація: «Економічний аналіз і прогнозування показника продуктивності праці» (1995)

Вчене звання: доцент (2001)

Досвід роботи: з 1996 – Одеський державний економічний університет,  доцент кафедри банківської справи

Дисципліни: Фінансовий менеджмент у банках, Гроші та кредит

Підвищення кваліфікації:

  1. Стажування у ПАТ «Альфа–Банк» (26.04-26.05.2018)
  2. Тренінг «Регулювання фінансової системи та cashless економіка» у рамках проекту «Дні фінансової обізнаності» (Одеса, 20-22.09.2017).
  3. Семінар «Якість менеджменту» в рамках українсько-німецького проекту (Одеса, 16-17.10.2018).

Стипендії, гранти, відзнаки: Відмінник освіти України (листопад 2000)

Наукові інтереси: Фінансовий менеджмент у банках, Гроші та кредит

Загальна кількість публікацій: більше 60

Вибрані публікації:

  1. Тарасевич Н.В. Фінансовий менеджмент у банках. Навчальний посібник “Фінансовий менеджмент у банках” для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності “Банківська справа”.- Одеса, Вид-во «Атлант», 2013.- 271 с.
  2. Тарасевич Н.В. Антикризове управління діяльністю банків у сучасних умовах /Н.В.Тарасевич А.М.,Литвиненко// Економіка і організація управління. Збірник наукових праць.-2014.- Випуск 1 (17) – 2(18). – С.281-287.
  3. Тарасевич Н.В. А.М.Стрес-тестування ризиків як інструмент антикризового управління діяльністю банків /Н.В.Тарасевич А.М.Литвиненко//Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. Науковий журнал.-2015.- Випуск 1. – С.352-357.
  4. Тарасевич Н.В. Концентрація банківського капіталу шляхом злиття та поглинання: сучасний стан та перспективи / Н.В.Тарасевич, Н.О.Борисова // Економічний дискурс: міжнародний науковий журнал.-2016.-Випуск4. – С.120-128.
  5. Тарасевич Н.В. Державний кредит в Україні: оцінка сучасного стану на внутрішньому ринку / Н.В.Тарасевич, А.А.Артемьєва // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронний науково-практичний журнал.-2017.-Випуск № 3 (08). – С.327-333.
  6. Тарасевич Н.В.Особливості роздрібного банківського кредитування у сучасних умовах /Н.В.Тарасевич, Брит А.В. // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання.- 2018.- Випуск №19. – С.1158-1167.

Профіль Google Scholar