Траченко Людмила Анатоліївна

Траченко Людмила Анатоліївна, д.е.н., професор

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Освіта 

 • Вища:

 – Одеський технологічний інститут харчової промисловості імені М. В. Ломоносова (ОНАХТ) за спеціальністю «Машини та апарати харчових виробництв», 1984 рік.

–  Міжрегіональна академія управління персоналом (м. Київ) за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація «Менеджер з якості продукції та послуг» (спеціалізація «Управління якістю»), 2002 р.

 • 2005-2008 рр. – аспірантура (Одеський державний економічний університет, спеціальність «Економіка та управління підприємствами»).

📌Науковий ступінь 

Доктор економічних наук (2020 р.), спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (тема: «Формування систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингових послуг»).

📌Вчене звання 

Професор кафедри економіки, права та управління бізнесом (2022 р.).

📌Трудова діяльність

 • 1984-2006 рр. – інженер, головний  метролог ВАТ «Ефес Україна»,  м. Одеса
 • 2003-2010 рр. – старший викладач кафедри менеджменту Міжрегіональної  академії управлення персоналом (Одеський інститут), за сумісництвом.
 •  2005-2008 рр. – начальник  відділу  управління  якістю та бізнес-процесами  ТОВ «Санта», м. Одеса;
 • З 2007 р. по нинішній час – консультант, провідний аудитор систем управління якістю ISO 9001 ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» (м. Київ), позаштатний. 
 • 2009-2011 рр. – викладач, ст. викладач кафедри експертизи товарів та послуг Одеського національного  економічного  університету
 • 2011-2021 рр. – доцент  кафедри експертизи товарів та послуг Одеського національного економічного університету 
 • З вересня 2021 року по грудень 2021 року – доцент кафедри економіки, права та управління бізнесом Одеського національного економічного університету.
 • З січня 2022 року по нинішній час – професор кафедри економіки, права та управління бізнесом Одеського національного економічного університету.

📌Дисципліни, які викладаються

 • Торговельне підприємництво
 • Економіка та організація торгівлі
 • Основи бізнесу
 • Технологія та контроль за якістю надання послуг
 • Організація захисту прав споживачів у бізнесі
 • Стандартизація та сертифікація у бізнесі
 • Системи управління якістю у бізнесі
 • Системи екологічного управління у бізнесі

📌Підвищення кваліфікації

1. З 01.11.2017 по 15.12.2017 р стажування в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова за програмою «Актуальні проблеми економіки і менеджменту в умовах соціально-економічного розвитку України» (108 годин) Довідка №02-01-119 від 29.01.18.

2. Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти»  (з 25.07-19.08.2022 року). 30 годин (1 кредит ECTS). Сертифікат за базовим рівнем № GDTfE-01-05889 (30 годин – 1 кредит ECTS).             

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди        

 Тренінги:

 • Burea Veritas Certification. The trainee has successfully attended the training course below: LEAD/2015 Auditor Training Level 3. Main Topics: The new HSL-Structure; Risk Management; Client transition methodology; BVC plan &BVC client offer. Kiev, Date:15/02/2016;
 • Burea Veritas Certification. Certificate   of completion learning ISO 9001-2015 Auditor. 01/06/2019;
 • Burea Veritas Certification. Certificate   of completion learning Remote Audits, 23/03/2020;
 • Trachenko Liudmyla has successfully completed the course assessment and examination for  «Bureau Veritas Ukraine»/«Environmental Management Systems (based on ISO 14001:2015)», 20 th of May 2022.  Certificate Serial No : UA/017/011751), Kyiv, Ukraine 01/06/2022 (webinar);

Активна участь в міжнародних проєктах, науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах, вебінарах, зокрема:

 1. Траченко Л. А. Сучасні проблеми ризик-менеджменту на підприємствах сфери інжинірингових послуг. Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях: зб. тез доповідей XIX Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Одеського національного економічного університету   (м. Одеса, 17-18 травня 2021 р.). Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2021. С. 367-368.
 2. Траченко Л.А. Застосування інтегральної оцінки відмінностей в управління якістю за концепцією TQM та міжнародними стандартами. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матер. X Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 10-11 вересня 2021 р. Одеса : ОНЕУ, 2021.  С.30. 
 3. Траченко Л.А. Важливі аспекти захисту прав споживачів у сфері інтернет-торгівлі. Modern-challenges- to-science-and-practice: Abstracts of ІІІ International Scientific and Practical Conference. Varna, Bulgaria, January 24 – 26, 2022. Varna, Bulgaria. С. 193-195. 
 4. Траченко Л.А. Сучасні проблеми розвитку торговельного підприємництва в Україні. Actual problems of practice and science and methods of their solution : Abstracts of  ІV International Scientific and Practical Conference, Italy, Milan, January 31 – February 02 2022. 
 5. Траченко Л.А. Актуальні питання впровадження міжнародних стандартів у бізнес. Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях : матеріали ХX Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 14 квітня 2022 р.  Одеса: ОНЕУ, 2022. С.53-54.
 6. Траченко Л. А. Блок-схема моніторингу результативності систем управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг : proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (Manchester, January 26-28, 2020). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. Р. 30-34. 
 7. Траченко Л. А. Алгоритм експертного  оцінювання процесів систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингових послуг : proceedings of the 6 th International scientific and practical conference – Eurasian scientific congress (Barcelona, June 14-16, 2020). Barcelona, Spain: Barca Academy Publishing, 2020. Р. 578-585. 
 8. Траченко Л. А. Застосування збалансованої системи показників для оцінювання систем управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг : proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (Washington, February 16-18, 2020). Washington, USA: EnDeavours Publisher, 2020. Р. 5-10.
 9. Траченко Л. А. Концептуальна модель формування систем управління  якістю підприємств сфери інжинірингових послуг. Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : матеріали VIII Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 13-14 вересня 2019 р.). Одеса: Бондаренко М.О., 2019. С. 44-46. (0,1 д. а.).
 10. Траченко Л. А. Методологічні аспекти формування систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингу. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матеріали VII Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 14-15 вересня 2018 р.). Одеса: Атлант, 2018. С. 23-24. (0,1 д. а.).

📌Сфера наукових інтересів

Торговельне підприємництво, створення інтегрованих систем управління бізнесом, міжнародна стандартизація та сертифікація, управління бізнес-процесами, захист прав споживачів, експертиза якості послуг

📌Наукові праці 

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних робіт.

Із публікаціями можна ознайомитися за посиланням

(https://scholar.google.com.ua/citations?user=eYso0BYAAAAJ&hl=ru) 

 1. Trachenko L., Weis L. Development of conceptual model as a means of forming effective quality management systems for engineering services enterprises. Економіка. Екологія. Соціум. 2019. Vol.3. No.3. 82-93. (1,0/0,9 д. а.).
 2. Траченко Л. А., Янковий О. Г. Економіко-математична модель оптимальної організації системи бізнес-процесів інжинірингового підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6819 (дата звернення:15.11.2019). (0,7/0,5 д. а.).
 3. Trachenko L., Verkhoglyadova N., Shevchenko N., Kononova I., Sokolovska I. Assessment of Quality Management Systems of Service Companies. Intelektine ekonomika intellectual economics. 2020. No. 14 (1). P. 45-66. (1,5/1,0 д. а.) (in Scopus).
 4. Trachenko L., Lazorenko L., Maslennikov Ye., Hrinchenko Yu., Arsawan I. W. E., Koval V. Optimization  modeling of business processes of engineering in the national economy. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, №.4. P. 165-171. (1,1/0,8 д. а.) (in Scopus)
 5. Trachenko L., Pudycheva H., Koshelok H., Gorlova O. Neskhodovskyi I., Sedikov D. Аpplying optimization models for the formation of the management system of business processes. Intellectual economics. 2021. № 15 (2). Р. 96-112. (Indexed in Scopus).
 6. Траченко Л.А., Доброва Н.В. Процесний підхід у формуванні програми операційної діяльності підприємств. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2021. Вип. 64. С. 82-87.
 7. Траченко Л.А. Сучасне управління бізнесом : оцінка відмінностей за концепцією TQM та міжнародними стандартами. Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки». 2021. Вип. 4 (96). С. 231-241. 4) Траченко Л.А. Проблеми захисту прав споживачів в Україні в умовах євроінтеграційних процесів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2021. Вип. 65. С.48-52.
 8. Траченко Л. А. Оцінювання ризиків у системах управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2018. №3 (39). С. 17-23.
 9. Траченко Л. А. Процесний підхід у системах управління якістю підприємств сфери послуг. Проблеми економіки. 2018. № 2 (36). С. 251-257.
 10. Траченко Л. А. Важливі аспекти формування систем управління якістю в контексті вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Ефективна економіка. 2018. №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6239.
 11. Траченко Л. А. Внутрішній аудит як засіб поліпшення систем управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг. Вісник соціально-економічних досліджень. 2018. № 4 (68). С. 181-192.
 12. Траченко Л. А. Чинники впливу на формування та функціонування систем управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг. Інноваційна економіка. 2019. № 5-6 (80). С. 86-93.
 13. Траченко Л. А. Особливості функціонування підприємств сфери інжинірингових послуг: проблеми та шляхи поліпшення діяльності. Сталий розвиток економіки. 2019. № 3 (44). С. 65-74.
 14. Траченко Л. А. Моніторинг результативності процесів систем управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2019. № 4 (252). Ч. 2. С.109-113.
 15. Trachenko L., Weis L. Development of conceptual model as a means of forming effective quality management systems for engineering services enterprises. Економіка. Екологія. Соціум. 2019. Vol.3. No.3. 82-93.
 16. Траченко Л. А. Логіко-структурний аналіз проблем при формуванні систем управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2019. № 3. С. 16-26.
 17. Траченко Л. А. Експертне оцінювання якості виконання електромонтажних робіт на підприємствах сфери інжинірингових послуг. Науковий економічний журнал «Бізнес-інформ». 2019. №11. С.222–228.
 18. Траченко Л. А. Складові формування систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингових послуг. Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». 2019. № 12. С. 127-131.
 19. Траченко Л. А. Застосування соціально-орієнтованої концепції загального управління якістю на підприємствах сфери інжинірингових послуг. Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. 2019.  Вип. 25. С. 99-105.

 

 

 

📌Науково-дослідний профіль:

Orcid  

Google Scholar

Web of Science

Scopus

Researcher