Траченко Людмила Анатоліївна

Траченко
Людмила Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Освіта та практичний досвід.

ЗакінчилаОдеський технологічний інститут харчової промисловості ім. Ломоносова (ОНХА), спец. «Інженер-механік харчових виробництв», Міжрегіональна академія управління персоналом, спец. «Менеджмент організацій» (заочна форма навчання, м.Київ),аспірантура Одеського національного економічного університету за спец. «Економіка та управління підприємствами».
З 1984-2006 рр. – інженер-механік, головнийметролог, менеджер з якості ЗАТ «Пивоварня Ефес Україна». У2006-2008 рр. займала посаду начальника відділу управління якістю та бізнес-процесами Департаменту АСУ ТОВ «Санта»,з 2007р. – аудитор систем менеджменту якості ISO 9001 ТОВ «Бюро ВерітасСертифікейшнУкраїна», 2003-2010рр. – старший викладач кафедри менеджменту організацій Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Одеса), 2005-2008 рр. – навчалась в аспірантурі Одеського національного економічного університету за спец. «Економіка та управління підприємствами», 2008 р. – захистила кандидатську дисертацію, присвоєно ступінь кандидата економічних наук, 2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри експертизи товарів та послуг.З 2008 р. по теперішній часпрацюю на посаді доцентакафедри експертизи товарів та послуг Одеського національного економічного університету.

📌Викладає дисципліни: «Технологія та контроль за якістюнадання послуг»; «Експертиза послуг»; «Управління якістю товарів»; «Організація захисту прав споживачів»;«Експертиза якості надання послуг готельного і ресторанного господарства»; «Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного господарства»./

📌Коло наукових інтересів: створення, впровадження та сертифікаціясистем менеджменту якості ISO 9001; захист прав споживачів; експертне оцінювання якості надання різних видів послуг.

📌Науково-дослідна робота: здійснюєкерівництво госпрозрахунковоютемою «Поліпшення діяльності складського господарства та службі управляння персоналом як важливих складових системи менеджменту якості ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008», керує науковою роботою студентів.

📌Перелік основних публікацій: монографія одноосібна, 2 монографії у співавторстві, 27 наукових фахових статей у збірниках наукових праць та фахових журналах.