Вітковська Катерина Вікторівна

Вітковська
Катерина Вікторівна
к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌 Освіта

Одеський державний економічний університет, 2002 рік, спеціальність «Фінанси та кредит».

📌 Науковий ступінь  

Кандидат економічних наук зі спеціальності статистика. Тема дослідження – «Методологічні аспекти побудови регіональних таблиць смертності за причинами», 2011 рік.

📌 Вчене звання 

доцент кафедри статистики, 2015 рік.

📌 Досвід роботи 

з 2002 року по теперішній час (21 рік), кафедра статистики ОНЕУ (викладач, доцент).

📌 Дисципліни

«Статистика» 

«Демографічна статистика»  

«Організація вибіркових обстежень» 

«Статистика інноваційно-інвестиційної діяльності» 

«Статистичні методи оцінки  ризиків»

📌 Підвищення кваліфікації

  • Головне управління статистики в Одеській області (вересень – жовтень 2012 року;
  • Курси підвищення кваліфікації за програмою «Інформаційні технології в освіті» (з 16.11.2012 по 25.02.2013 року);
  • Сертифікат знання англійської мови рівня B2
  • Wyzsza Skola Lingwistyczna in Czestochowa for the education project «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» (з 01.11.2019 по 01.02.2020 року).

📌 Наукові інтереси

демографія, рівень життя, вибірковий метод, інноваційно-інвестиційна діяльність.

📌 Загальні кількість наукових робіт

33 наукові праці (у т.ч. 15 – у фахових виданнях); навчально-методичних – 9 праць; брала участь у написанні 5-ти колективних монографій.

📌 Основні публікації

– Статистичні методи в управлінні розвитку регіону: Монографія // За заг. ред. к.е.н., проф. А.З.Підгорного – Одеса, 2016 – 218 с.

– Соціально-демографічна статистика: Підручник // За заг ред. к.е.н. проф. А.З.Підгорного – Одеса, 2016. – 424 с.

– Моделювання соціально-економічного розвитку мезосистем в умовах децентралізації: Монографія // За заг. ред.. д.е.н., проф. Н.В.Сментини – Київ, 2019. – 272 с.

– Сучасні проблеми вдосконалення інноваційної діяльності в Україні // Науковий вісник ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2019. – № 5(268). – С. (61-73).

– Проблеми використання інтегральних показників оцінки рівня життя // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць – Київ: НДЕІ,  2020. – № 3 (226). – С. 62 –71.

📌 Посилання на профіль 

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=gA0aAvYAAAAJ&hl=ru

ORCID ID:     https://orcid.org/0000-0001-5973-1383