Вязмікіна Ірина Анатоліївна

Вязмікіна
Ірина Анатоліївна
викладач

💡Досягнення у професійній діяльності за останні 5 років

📌Вища освіта

Одеський державний економічний університет

📌Досвід роботи – 5 років

📌Дисципліни

Загальна економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка

📌Наукові інтереси

Фінансовий капітал, промисловий капітал, транзитивні економіки

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 15

📌Вибрані публікації 

  1. Shatnenko, K., Vyazmikina, I. and Maslov, D. (2020), “Substantial relationship of industrial and finance capital in Ukraine: peculiarities”,Agrosvit, vol. 7, pp. 116–124. DOI: 32702/2306-6792.2020.7.116
  2. Вязмікіна І. А. Соотношение всеобщего и особенного в эволюции финансового капитала. Науковий вісник УжНУ. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове госоподарство». Випуск 26. Частина 1. С 40-46. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/26_1_2019ua/9.pdf
  3. Вязмікіна І. А. До питання про сутність фігури капіталіста в епоху фінансиалізації. Матеріали міжнароної науково-практичної інтернет-конференції: «Трідцять пяті економіко-правові дискусії». С. 6-8
  4. Вязмикина И. Эволюция финансового капитала и проблема финансиализации, Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. № 3. С. 41-51. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2015_3_6.
  5. Вязмікіна. І. А. Даніліна С. О. Макуха С. М. Трансформація фінансового капіталу в умовах глобалізації. Дослідження змісту і форм розвитку економічних відносин в національній економіці на прикладі України / За заг. ред. М. І. Звєрякова: [Монографія]. – Одеса: Атлант, 2018. – 297 с. (17,2 а. а.) Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7731
  6. Vyazmikina I. A. Theoretical insight on finance capital and financialization concepts. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку країни». Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту, 2016. С. 9-15

📌Посилання на профіль 

Google Scholar

Orcid

Web of Science ResearcherID
A-6818-2015