Ярьоменко Сергій Григорович

к. г. н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Посада: к. г. н., доцент
кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Заклад, який закінчив: 

  • 2004 р. – спеціаліст, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність «Географія», кваліфікація – географ, викладач географії
  • 2007 р. – аспірантура Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія».

Основні роботи:

  • Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Організація транспортних послуг» для студентів ІІІ курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016. – 20 с.
  • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Організація транспортних послуг» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016. – 40 с.
  • Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Географія туризму» для студентів І курсу усіх форм навчання спеціальності 6.24242 «Туризм» / Укл. В. Ф. Семенов, С. Г. Ярьоменко. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016. – 45 с.
  • Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія / за заг. ред. В. Г. Герасименко. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 262 с.
  • Народна сакральна архітектура України як ресурс для пізнавальних видів туризму / С. Г. Ярьоменко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». – 2016. – Вип. 5. – С. 142-148.

Додатково: 

Активний член громадської організації «Агенція розвитку туризму» протягом останніх двох років