Єгупова Ірина Миколаївна

викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Посада:   викладач
кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Заклад, який закінчила:   Київський технікум готельного господарства, за спеціальністю «технік-організатор готельного господарства», 1984

Бакалавріат Одеський державний економічний університет за спеціальністю «Банківська справа», 2002

Магістратура Одеський державний економічний університет за спеціальністю «Банківська справа», 2003

  Основні роботи: 

  • Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія / за заг. ред. професора В.Г. Герасименка. – Одеса: Астропринт, 2013. – 304 с.
  • Герасименко В. Г. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія / В. Г. Герасименко, Г. К. Бедрадіна, С. С. Галасюк та інші / за заг. ред. В. Г. Герасименко. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 262 с.
  • Єгупова І.М. Особливості ціноутворення на основні послуги в готелі з урахуванням цільового прибутку / І.М.Єгупова/ Міжнародна науково-практична конференція «Вдосконалення механізму розвитку економіки України в умовах ринкових відносин», Ужгород, 2011 р.
  • Практикум з дисципліни “Технологія туристичної діяльності” для студентів ІІ-го курсу денної форми навчання спеціальності «Туризм»

Додатково: 

1. Монографія Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону За загальною редакцією професора В. Г. Герасименка Одеса : ОНЕУ 2016 / Єгупова І. М. підрозділ 5.3. Особливості функціонування закладів ресторанного господарства  (1,33 друк. арк.)

2. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств монографія // За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Г. Янкового. – Одеса: Атлант, 2017. – С.314-328. // Єгупов Ю.А. Своробович Л.М. Єгупова І. М.Мотивація праці в контексті управління конкуренто-спроможністю м’ясопереробних підприємств (0,5 друк. арк.)

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація ресторанного господарства» для студентів ІІ-ІІІ курсів усіх форм навчання спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа». – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016. – 40 с.

4. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Організація ресторанного господарства» для студентів IV курсу заочної форми навчання напряму «Туризмознавство» Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2017 р. – 32 с.