Єгупова Ірина Миколаївна

Єгупова Ірина Миколаївна  
 ст. викладач 

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта

Одеський державний економічний університет, 2003 р., за спеціальністю «Банківська справа» з присвоєнням кваліфікації економіст.

📌Досвід роботи

Чорноморське морське пароплавство касир-бухгалтер (1984-1998),

Одеський технікум економіки та менеджменту торгівлі, викладач (2001-2005),

готель «Одеса-Кемпінські», економіст  (2001-2002), Одеське страхове товариство, заступник директора (2006-2007),

Комісія з нагляду за фінансовим ринком України, головний спеціаліст (2007-2009),

Одеський національний економічний університет, викладач (2009-2020).

📌Дисципліни

– Організація ресторанного господарства,

– Економіка готельно-ресторанного бізнесу,

– Бізнес-планування на підприємствах туризму і готельного бізнесу

📌Підвищення кваліфікації

ПП «АРМАН» кафе «У фонтана»,  2017 р.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

–  RestArt Forum для рестораторів, 2017 р.

–  Міжнародний експофорум ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу FoReCH 2019 р.

– Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та вчених. м. Одеса, 15 квітня 2020 р..

– Наукові погляди на вдосконалення економіки: перспективи та розвиток: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 2019 р.)

📌Наукові інтереси

Розвиток міжнародного та вітчизняного ресторанного господарства

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 60

📌Вибрані публікації

  1. Монографія Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону За загальною редакцією професора В. Г. Герасименка Одеса : ОНЕУ 2016 / Єгупова І. М. підрозділ 5.3. Особливості функціонування закладів ресторанного господарства  (1,33 друк. арк.)
  2. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств монографія // За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Г. Янкового. – Одеса: Атлант, 2017. – С.314-328. // Єгупов Ю.А. Своробович Л.М. Єгупова І. М. Мотивація праці в контексті управління конкуренто-спроможністю м’ясопереробних підприємств (0,5 друк. арк.)
  3. 3. Єгупова І. М. Порівняльний аналіз розвитку ресторанного бізнесу в Україні / Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції / За заг. ред. В.Г. Герасименко, О. Л. Михайлюк . — К.: ФОП Гуляєва В.М., 2019. — 332 с.
  4. Класифікація поточних витрат готелю в розрахунках повної собівартості послуг проживання // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали шостої міжнар. наук.-практ. конф., 22-23.09.2017 р. – Одеса: Атлант, 2017.
  5. Зміст стратегічних планів підприємства // Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 19-20 квітня 2017 р.–  Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2017.
  6. Аналіз резервів зниження поточних витрат в контексті економічної оцінки  виробничої програми підприємства. Наукові погляди на вдосконалення економіки: перспективи та розвиток: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 20 квітня 2019 року). – Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2019. – С. 88-91.
  7. Виклики та проблеми ресторанного бізнесу в умовах всеукраїнського карантину / Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України: Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції студентів, аспірантів та вчених, 15 квітня 2020 р.: у 3-х томах. – Т. 1. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2020. – с. 64-68

📌Посилання на профіль

Google Scholar