Єсіна Ольга Геннадіївна

Єсіна Ольга Геннадіївна ст. викладач

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Освіта

Одеський політехнічний інститут, 1992 р., спеціальність – економічна інформатика та автоматизовані системи управління, кваліфікація – інженер-економіст.

📌Досвід роботи: 26 років

📌Дисципліни

Інформатика

Комп’ютеризація ділової інформації

Інформаційні системи і технології в економіці

📌Підвищення кваліфікації

 1. Одеський національний політехнічний університет, з 18.03.2019 р. по 18.04.2019 р. Довідка № 819/03-07 від 19.04.2019 р.
 2. Одеський національний економічний університет, теоретико-практичний курс по роботі з комп’ютерною програмою «M.E.Doc», лютий-березень 2017 р. Сертифікат № ОНЕУ/В 0017 від 3.03.2017 р.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

 • II-IV Міжнародні науково-методичні конференції «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку», 2019-2021 рр., м. Одеса, ОНЕУ.
 • Щорічні Міжнародні підсумкові конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях», м. Одеса, ОНЕУ.
 • Онлайн-форум «Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі», 25 березня 2021 р. (сертифікат № ПК-К 21-03/074, 6 акад. год.).
 • IV Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Нові інформаційні технології управління бізнесом», 11 лютого 2021 р. Спілка Автоматизаторів Бізнесу (свідоцтво №1102202193, 8 акад. годин).
 • Всеукраїнська інтернет-конференція «Економічна кібернетика: дослідження, розробка і використання моделей економічної поведінки суб’ектів господарювання, 2-3 березня 2020 р., м. Дніпро, НМетАУ.
 • Науково-практична конференція «Економічна кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку», 24-25 листопада 2020 р., м. Одеса, ОНПУ.
 • Науково-практична Інтернет-конференція «Економічна кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку», 27-28 листопада 2019 р., м. Одеса, ОНПУ.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава», 24-25 березня 2017 р., НО «Перспектива», м. Дніпро.
 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» (М3Е2), 24-26 травня 2017 р., м. Одеса-Черкаси, ОНЕУ.

📌Наукові інтереси

Інформаційні системи і технології, аналітика великих даних, цифрова економіка, цифрова трансформація бізнесу, візуалізація даних.

📌Наукові праці

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – понад 95 праць.

З публікаціями можна ознайомитися за посиланням.

Вибрані публікації:

📌Монографії:

 1. Фінансово-економічна безпека та інформаційні технології забезпечення безпеки : монографія / О. В. Орлик, О. О. Кюне, О. Г. Єсіна, А. В. Вакула. Одеса : ФОП Гуляєва В.М., 2018. 140 с.
 2. Єсіна О. Г. Формування моделі оцінки ефективності використання інформаційних систем на підприємстві. Strategic Systems in Management : [Collective monograph]. EDEX, Madrid, España, 2017. 14–25.

📌Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Єсіна О. Г., Лінгур Л. М. Формування сучасної моделі ІС КСВ підприємства. Причорноморські економічні студії. 2020. № 50, Ч. 1. С. 137–
 2. Єсіна О. Г., Лінгур Л. М. Інжинірінг бізнес-архітектури підприємства для прогнозування соціально-економічних процесів. Підприємництво та інновації. № 11 (2). С. 124–130.
 3. Єсіна О. Г., Лінгур Л. М. Проблеми впровадження та використання інформаційних технологій на підприємстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». № 24, Ч. 2. С. 16–21.
 4. Єсіна О. Г., Лінгур Л. М. Формування соціальних стандартів бізнесу в контексті реструктуризації корпоративних інформаційних систем. Причорноморські економічні студії. 2019. № 40. С. 107–
 5. Єсіна О. Г. Оцінка економічної ефективності застосування інформаційних технологій на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки : електронне видання. 2017. № 16. С. 126– URL: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/192.pdf.

📌Матеріали наукових конференцій:

 1. Єсіна О. Г. Формування цифрової компетентності студентів як умова забезпечення конкурентоспроможності майбутніх фахівців. Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку : матеріали III Міжн. наук.-метод. конф. (27-28 лютого 2020 р., Одеса). Одеса : ОНЕУ, 2020. С. 324–
 2. Єсіна О. Г., Лінгур Л. М. Проблеми та засоби впровадження корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах України. Економічна кібернетика: дослідження, розробка і використання моделей економічної поведінки суб’ектів господарювання : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (2-3 березня 2020 р., Дніпро). Дніпро : НМетАУ, 2020. С. 180–
 3. Єсіна О. Г., Лінгур Л. М. Місце корпоративної соціальної відповідальності в стратегії підприємства. Економічна кібернетика: теорія, практика та напрямки розвітку : матеріали наук.-практ. Інтернет конференції (м. Одеса, 24-25 листопада 2020 р.). Одеса : ОНПУ, 2020. С. 53–
 4. Єсіна О. Г., Лінгур Л. М. Деякі аспекти впровадження інформаційних технологій в бізнесі. Економічна кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку: матеріали наук.-практ. Інтернет конференції (м. Одеса, 27-28 листопада 2019 р.). Одеса : ОНПУ, 2019. С. 38–
 5. Єсіна О. Г. Методи оцінки ефективності використання інформаційних систем. Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса-Черкаси, 23-25 травня 2018 р.). Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2018. С. 122–125.
 6. Єсіна О. Г. Особливості використання мультимедійних презентацій в навчальному процесі ВНЗ. Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку : матеріали наук.-метод. конф. (м. Одеса, 15-16 березня 2019 р.). Одеса : ОНЕУ, 2017. С. 324–
 7. Єсіна О. Г. Сучасні інформаційні технології в банківський сфері. Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 24-25 березня 2017 р.). Дніпро : НО «Перспектива», 2017. С. 139–
 8. Єсіна О. Г. Етапи оцінки ефективності впровадження та застосування ІТ на підприємстві. Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса-Черкаси, 24-26 травня 2017 р.). Черкаси : Видавець Ольга Вовчок, 2017. С. 170–

📌Науково-дослідний профіль:

Orcid

Google Scholar

Researcher