Захарчук Валентина Григорівна

Захарчук
Валентина Григорівна
кандидат технічних наук, доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Освіта  

Вища освіта – Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова, кваліфікація – інженер-технолог, 1993 р.

Аспірантура – Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАНУ, м. Львів, 2006 р.

📌Науковий ступінь 

Кандидат технічних наук, тема дисертаційної роботи: «Оцінка роботи концентраційних та водневих гальванопар і їх впливу на корозію конструкційних матеріалів», 2006 р.

📌Вчене звання 

Доцент кафедри експертизи товарів та послуг, 2011 р.

📌Досвід роботи

 • 1994-1997 рр. – інженер кафедри органічної хімії Одеської державної академії харчових технологій.
 • 1999-2004 рр. – інженер-технолог в об’єднаному відділі сертифікації та виробничо-технологічній вимірювальній лабораторії ВАТ «Одесахарчокомбінат».
 • 2004-2007 рр. – викладач кафедри екології, розміщення продуктивних сил та технологій ОДЕУ;
 • З 2007 року і до теперішнього часу – доцент кафедри експертизи товарів та послуг. Є заступником завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.

📌Дисципліни, які викладаються

Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства

Проектування та оснащення устаткуванням готелів та ресторанів;

Технологія продукції ресторанного господарства

📌Підвищення кваліфікації

 1. Одеська державна академія технічного регулювання та якості, кафедра Стандартизації, оцінки відповідності та якості, 2017 р. (Довідка №352/01-14 від 24.10.2017 р.)

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти

 1. Участь у роботі бізнес-форуму представників легкої промисловості «Одеський регіон – центр генерації імпульсу для розвитку легкої промисловості», (Українська асоціація підприємств легкої промисловості «Укрлегпром», компанія «Аrbеr»,   Одеська митниця ДФС, Одеська регіональна торгово-промислова палата). Місце проведення – Одеська обласна державна адміністрація (10 грудня 2015 р.).
 2. Участь у роботі Міжнародного проекту  інтернаціоналізації вищої освіти з підтримкою Британської Ради. Approved for publication by the Academic Council of Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine Water Security: Monograph. – Mykolaiv: PMBSNU – Bristol: UWE, 2016. – 308 p. Editors: prof. Olena Mitryasova & prof. Chad Staddon.
 3. Участь у роботі міжнародного проекту з отриманням статусу консультанта ЮНІДО (UNIDO UN) з промислового розвитку (ресурсоефективного та  чистого виробництва), сертифікат від 2 грудня 2017 р.
 4. IMPROVEMENT OF THE METHODS OF CONDUCTING COMMODITY EXAMINATION OF PERFUMERY PRODUCTS. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів: матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (4–5 квітня 2019 року). Полтава: ПУЕТ, 2019. С. 3 -7.   ISBN 978-966-184-344-7.
 5. Участь у науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах.

📌Сфера наукових інтересів

Технічне регулювання, оцінка відповідності споживчих товарів, товарознавча експертиза непродовольчих товарів, ресурсоефективні та екологічно орієнтовані технології

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт

Результати науково-методичної діяльності висвітлено у 86 наукових працях, із них наукових – 58, навчально-методичних – 28.

Є автором навчального посібника «Технологія продукції ресторанного господарства», 3 колективних монографій: «Water Security. Anaerobic Treatment of Wastewater from Wineries», «Товарні інновації: розробка та експертна оцінка», «Формування ринку органічної продукції в Україні: теоретичні та практичні аспекти».

📌Вибрані публікації 

 1. Zakharchuk, V., Nerutsa, L. (2018). The basic principles of the state policy in the field of consumer protection in the market of organic products. Ed.: M. Zveryakov (ed.-in-ch.) and others [Osnovni zasady derzhavnoi polityky shchodo zakhystu prav spozhyvachiv na rynku orhanichnoi produktsii; za red.: М. I. Zveriakova (gol. red.) ta in.], Socio-economic research bulletin; Vìsnik socìal’no-ekonomìčnih doslìdžen’ (ISSN 2313-4569), Odessa National Economic University, Odessa, No. 1 (65), pp. 60 – 68.

DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(65).2018.60-68

 1. Zakharchuk, V., Nerutsa, L. (2018). Features of contemporary expert researches of perfumery products Ed.: M. Zveryakov (ed.-in-ch.) and others [Osoblyvosti sučasnych ekspertnych doslidženʹ parfumernych tovariv; za red.: М. I. Zveriakova (gol. red.) ta in.], Socio-economic research bulletin; Vìsnik socìal’no-ekonomìčnih doslìdžen’ (ISSN 2313-4569), Odessa National Economic University, Odessa, No. 4, (68), pp.9 – 18.

DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.4(68).2018.9-18

 1.   Skliar V., Krusir G., Zakharchuk V., Kovalenko I., Shpyrko T. INVESTIGATION OF THE FAT FRACTION ENZYMATIC HYDROLYSIS OF THE WASTE FROM PRODUCTION OF HYDROGENATED FAT BY THE LIPASE RHIZOPUS JAPONICUS // Food science and technology. 2019. Vol. 13, Issue 1. P. 27-33. (Journal of Food science and technology is indexed in Web of Science core collection).

DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fst.v13i1.1332

 1.   Krusir, G., Shpyrko, T., SagdeevaО., & Zakharchuk, V. (2019). THE ROLE OF SOIL MICROBIOCENOSIS IN THE COMPOSTING OF THE ORGANIC COMPONENT OF THE MUNICIPAL SOLID WASTE // Food science and technology. 2019. Vol. 13, Issue 2. P. 34-43. (Journal of Food science and technology is indexed in Web of Science core collection).

DOI:  https://doi.org/10.15673/fst.v13i2.1387

 1.   V. Skliar, G. Krusir, H. Shunko, V. Zakharchuk, M. Malovanyy (2020).  A Promising Way to Dispose of Fatty Waste by Hydrolysis and Study of the Conditions for Immobilization of Rhizopus Japonicus Lipase on Carriers // Journal of Ecological Engineering. Volume 21, Issue 2, February 2020, pages 201–208. ISSN: 2299-8993. (Journal of Ecological Engineering is indexed in Scopus, Web of Science core collection).

 https://doi.org/10.12911/22998993/116343

 1.   V. Skliar, G. Krusir, V. Zakharchuk, I. Kuznecova, M. Malovanyy (2020). Study of the physical and chemical characteristics of an immobilized lipase in the hydrolysis of fat waste // Ecological Questions. Volume 31, № 3 (2020), p. 1- 9. ISSN: 1644-7298. (Ecological Questions is indexed in Scopus, Web of Science core collection and Index Copernicus).

http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2020.019

 1. Galyna V. Krusir, Valentina G. Zakharchuk, Elena V. Sevastyanova, Liudmyla N. Pylypenko. Isolation of alfalfa seed trypsin inhibitor using affinity chromatography //

Journal of Chemistry and Technologies, 2020, 28 (3), 269-277. eISSN: 2663-2942, pISSN:2663-2934 (Scopus)
DOI:https://doi.org/10.15421/08202803

8. Skliar, G. Krusir V. Zakharchuk, T. Shpyrko, S. Moshtakov. INVESTIGATION OF THE CONDITIONS FOR IMMOBILIZATION OF RHIZOPUS JAPONICUS LIPASE V. The Journal of Solid Waste Technology and Management (USА), Volume 46, No. 4, November 2020, Р. 530-534. ISSN 1088-1697 (Print). (Scopus)

📌Посилання на профіль

Scopus ID

Google Scholar

ORCID