Зеленянська Наталя Миколаївна

Зеленянська
Наталя Миколаївна
доктор сільско-господарських наук, доцент
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Освіта та практичний досвід

Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова, кваліфікація «Біолог. Викладач біології та хімії», 1997 р.

1997 – 1999 рр. – вчитель біології в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19, м. Одеси.

2000 – 2002 рр. – аспірантка Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» (ННЦ «ІВіВ імені В. Є. Таїрова»).

2002 – 2005 рр. – науковий співробітник лабораторії фізіології винограду (пізніше відділу розсадництва і розмноження винограду) ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова».

2005 – 2016 рр. – завідувачка відділом розсадництва і розмноження винограду ННЦ «ІВіВ імені В. Є. Таїрова». 

З  2017 року і по теперішній час – заступник директора з науково-інноваційної діяльності цієї ж установи. 

В Одеському національному економічному університеті працює з 2006 р.

📌Науковий ступінь

 Кандидат сільськогосподарських наук, спеціальність 06.01.08 – виноградарство. Тема дослідження: «Розробка прийомів підвищення якості і регенераційної здатності підщепної і прищепної лози винограду», 2005 р. 

Доктор сільськогосподарських наук, спеціальність 06.01.08 – виноградарство. Тема дослідження: «Наукове обґрунтування та розробка сучасної технології вирощування садивного матеріалу винограду», 2016 р.

📌Вчене звання

Старший науковий співробітник зі спеціальності 06.01.08 – виноградарство, 2011 р.

📌Посада

Доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (за сумісництвом)

📌Державні нагороди

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (Указ Президента України № 440/2016 Про присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 року).

📌Викладає дисципліни

– Гігієна і санітарія в галузі;

– Основи біохімії та безпеки харчування.

📌Підвищення кваліфікації

Державний заклад освіти «Одеський інститут післядипломної освіти» Національного університету харчових технологій, 19 – 23 серпня 2019 року, Свідоцтво про підвищення кваліфікації АК 020709381000135-19, «Інноваційні технології для забезпечення високоякісною виноградною сировиною виноградарства та переробної галузі».

📌Коло наукових інтересів

Якість та біобезпека продовольчих товарів на всіх етапах просування – від виробника до споживача.

 Санітарні вимоги, гігієнічні нормативи та законодавча база готельно-ресторанного господарства.

Біологізація виробництва сільськогосподарської продукції.

📌Науково-дослідна робота

Відповідальний виконавець науково-дослідних робіт: «Сучасні економічні тенденції розвитку біологізації агропромислової продукції в Україні та регіонах»              № 0116u000214; «Науково-практичні засади виробництва органічних харчових продуктів в Україні та шляхи підвищення їх конкурентоспроможності» № 0119U101890.

📌Загальна кількість публікацій

є автором 188 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. 4 монографій.

📌Вибрані публікації

  1. Система сертифікованого виноградного розсадництва України : монографія [за заг. ред. В. В. Власова]. Київ: Аграрна наука, 2015. 288 с.
  2. Виноград [Текст] : монографія / [В. В. Власов, Н. А. Мулюкина, Н. Н. Зеленянская и др..]; под. ред.. В. В. Власова; Нац. акад.. аграр. наук Украины, ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова». Одесса: Астропринт, 2018. 615 с. 
  3. Формування ринку органічної продукції в Україні: теоретичні та практичні аспекти: монографія/ за заг. ред. Т. А. Кунділовської. Одеса: Астропринт, 2019. 136 с. (власний внесок 1,29 авт. арк.).
  4. Зеленянська Н. М., Кунділовська Т. А. Сучасний стан та перспективи розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень, Одеса, ОНЕУ, 2016. № 2 (61). С. 155-165.
  5. Зеленянська Н. М. Зміна окремих фізіолого-біохімічних показників листків щеп винограду за умов різних режимів зрошення. Виноградарство і виноробство:між від. темат. наук. зб. Одеса: ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», 2017.  Вип. 54. С. 60-67.
  6. Кунділовська Т. А., Зеленянська Н. М. Формування ринку органічної продукції в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень, Одеса, ОНЕУ. 2018. № 4 (68).  С. 137-147.

📌Посилання на профіль

Google Scholar

ORCID ID