Звєряков Михайло Іванович

Звєряков
Михайло Іванович
Зав. кафедрою, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України

 

💡Досягнення у професійній діяльності за останні 5 років

📌Вища освіта

Одеський інститут народного господарства, 1975

«Фінанси та кредит»

📌Науковий ступінь

Доктор економічних наук,

«Основні економічні закономірності становлення ринкової структури», 1996

📌Вчене звання

професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, 2000

Член-кореспондент НАН України

📌Досвід роботи – 36 років

📌Дисципліни

Сучасні проблеми економічної теорії

Загальна економічна теорія

Мікроекономіка

Макроекономіка

📌Підвищення кваліфікації

Університет менеджменту освіти (Київ) 2019 рік

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

Керівництво фундаментальними науково-дослідними роботами, що фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки:

1. «Структурна динаміка трансформаційної економіки в умовах  глобальної  конкуренції» (№  держреєстрації  0106U001350 2006-2008 роки).

2. «Нова економіка: теорія, методологія, економічна політика» (№ державної реєстрації 0108U010999, термін виконання – 2009-2012 роки)

3. «Нова індустріалізація як модель економічного розвитку України» (№ державної реєстрації 01120U000125, термін виконання – 2012-2014 роки).

4. «Основний капітал у парадигмі нової індустріалізації: відтворювальний аспект» (ДР № 0115U000620, термін виконання 2015-2017 рр.)

5. «Теоретичні основи формування відтворювальної структури національної економіки в процесі інтеграції України в глобальний економічний простір» (0120U102315, термін виконання 2020-2022)

Член-кореспондент Національної академії наук України за спеціальністю: економічна теорія (2012).

Заслужений діяч науки і техніки України (2006).

Академік Академії наук вищої школи України, академік Академії економічної кібернетики України.

Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», 2006р.

📌Наукові інтереси

методологічні засади подолання кризових явищ;

відтворення капіталу;

економічне зростання та розвиток;

цифрова економіка

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт

Понад 200 наукових і навчально-методичних робіт

📌Вибрані публікації 

  1. Звєряков М.І. Національна економічна система: Монографія. О:«Астропринт», 2012 р. – 320 с.
  2. Зверяков М. И. Промышленная политика и механизм ее реализации / М. И. Зверяков // Экономика Украины. – 2016. – № 6. – С. 3-18.
  3. Зверяков М. И. Уроки рыночной трансформации в Украине / М. И. Зверяков // Экономика Украины. – 2016. – № 8. – С. 7-25.
  4. Основний капітал у парадигмі нової індустріалізації: відтворювальний аспект: монографія / М.І. Звєряков, Л.Л. Жданова, О.С. Шараг. – Одеса: Астропринт, 2019. – 202
  5. Інтеграція України в глобальний соціально-економічний простір: монографія / Звєряков М.І., Гриценко А.А., Білорус О.Г. та ін. – Київ, 2019. – 287 с.
  6. Звєряков М.І. Теоретична парадигма сталого розвитку та українські реалії / Економіка України. – 2018. – №10. – С. 10-31.
  7. Zveryakov M. I. Patlatoi, O. Ye Innovation development of transition countries in the context of their participation in global value chain s/ Scientific Bulletin of National Mining University. – 2020, Issue 2. – p172-178.
  8. Звєряков  М. I.      Економічний розвиток в епоху становлення “цифрового капіталізму” / Економіка України. – 2020. – № 8. – С. 3–23.

📌Посилання на профіль

Google Scholar

Orcid

Scopus

Researcher

Web of Science