Звєряков Михайло Іванович

Зверяков
Михаил Иванович
д.э.н., профессор, член-корреспондент НАН Украины

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Посада: д.э.н., профессор, член-корреспондент НАН Украины

Біографія

Народився у 1952 році. Закінчив у 1975 році Одеський інститут народного господарства (з 1993 року – університет В 1980 р. захистив кандидатську дисертацію. Працював в інституті асистентом, викладачем, доцентом кафедри. З 1988 по 1992 р. – проректор з міжнародних зв’язків і навчальної роботі з іноземними студентами. Всі ці роки Звєряков М.І. успішно поєднує навчально-виховну роботу з науковою. З 1992 по 1995 р. – докторант докторантури інституту. За час навчання в докторантурі й у період педагогічної діяльності він цілеспрямовано займається науково-дослідною роботою, підготував і опублікував 48 наукових і науково-методичних робіт. З 1994 по 1996р. – наукова праця від фонду А. Гумбольдта в університеті м. Кельна, ФРН. У 1996 році захистив докторську дисертацію. З 1997 по листопад 1998 працює начальником управління банку «Україна», а з листопада 1998 – перший заступник директора банку «Україна» по Одеській області З 2000 – ректор університету, у тому ж році привласнене вчене звання професора кафедри загальної економічної теорії. Звєряков М.І. – академік Академії наук вищої школи України, академік Академії економічної кібернетики України, голова комісії ради ректорів по розвитку вищої освіти Одеського регіону. Основні наукові напрямки пов’язані з питаннями: методології й теорії розвитку економічних систем в умовах ринкової трансформації; дослідження розвитку інституціональної структури в економіках перехідного типу. За роки наукової діяльності опубліковано понад 75 робіт.

Обов’язки: 

 1. Керує діяльністю університету й несе персональну відповідальність за його розвиток, якість підготовки фахівців, проведення наукових досліджень, моральний стан і трудову дисципліну в колективі, проведення кадрової політики.
 2. Представляє університет у всіх державних органах, установах і громадських організаціях.
 3. Контролює виконання навчальних і науково-дослідних програм.
 4. Керує роботою Вченої Ради університету, науково-дослідної частини, приймальної комісії, відділу кадрів, відділу охорони праці, штабу цивільної оборони, канцелярії, юридичного відділу, дирекції студмістечка й інших структурних підрозділів загальноуніверситетського підпорядкування.
 5. Керує підготовкою фахівців, зарахуванням, відрахуванням і відновленням студентів, аспірантів, стажистів, докторантів.
 6. Приймає на роботу й звільняє з роботи співробітників.
 7. Здійснює контроль якості роботи викладачів, організації навчально-виховної й культурно-масової роботи, стану фізичного виховання й здоров’я, організовує побутове обслуговування студентів.
 8. Заохочує працівників університету й накладає стягнення на них.
 9. Контролює фінансово-господарську діяльність, матеріально-технічне забезпечення й збереження матеріальних цінностей, які перебувають на балансі університету.
 10. Здійснює керівництво закордонними зв’язками й всіма формами зовнішньоекономічної діяльності університету.
 11. Видає накази, які регламентують діяльність університету.