Муренко Тетяна Олександрівна

Муренко
Тетяна Олександрівна
к.е.н., доцент

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Вища освіта – Одеський державний економічний університет, 2003, спеціальність «Облік і аудит»

📌Науковий ступінь – кандидат економічних наук, «Організація контролю фінансової звітності (на прикладі підприємств залізничного транспорту України)», 2012

📌Вчене звання – доцент, 2015

📌Досвід роботи – за сумісництвом – з 2004 року, у штаті – з 2012 року

📌Дисципліни – «Інформаційні технології в обліку та аудиті», «Організація бухгалтерського обліку з використанням прикладних програм», «Управлінські інформаційні системи в обліку та аналізі», «Фінансовий облік-1», «Фінансовий облік-2»

📌Підвищення кваліфікації  

УДЦТС «ЛІСКИ» Одеської залізниці, листопад 2017

«1С:Підприємство 8», 2018, «MASTER:Бухгалтерія», 2020

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди – CAP, ICFM

📌Наукові інтереси – сталий розвиток та економічна безпека підприємств

📌Загальна кількість наукових та навчально-методичних робіт – понад 62 роботи

📌Вибрані публікації:

 

  1. Муренко Т.О. Діагностичне моделювання економічних показників фінансової звітності / Т.О. Муренко // Економічний аналіз: зб. наук. праць – Тернопіль, 2011. – Вип. 9. – Ч. 3. – С.206-210. (0,31 друк.арк.).
  2. Муренко Т.О. Аналіз економічної стійкості підприємства в сучасних умовах / Т.О. Муренко // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. – Одеса, 2013. – Вип.49 (2). – С.120-126. (0,44 друк.арк.).
  3. Муренко Т.О. Діагностика загроз економічній безпеці підприємства / Т.О. Муренко // Наук. журнал «Економіка і фінанси» – Дніпропетровськ, 2014. – Вип.1. – С.3-6. (0,63 друк.арк.).
  4. Муренко Т.О. Визначення оціночних показників економічної безпеки залізничних підприємств у складі мережевих об’єднань / Т.О. Муренко, В.Ф. Максімова // Науковий вісник Херсонського державного університету: Зб. наук. пр. – Херсон, 2015. – Вип.10 (2015). – С.192-195. (0,67 друк.арк.).
  5. Муренко Т.О. Економічна безпека залізничних підприємств в сучасних умовах/ Т.О. Муренко // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. – Одеса, 2015. – Вип.1 (№56). – С.112-117. (0,75 друк.арк.).
  6. Муренко Т.О. Взаємозв’язок оціночних показників економічної безпеки підприємств залізничного транспорту / Т.О. Муренко // Економічний аналіз: Зб. наук. пр – Тернопіль, 2015. – Вип. 19. – №1. – С.124-129. (0,68 друк.арк.).
  7. Діагностика рівня економічної безпеки підприємств залізничного транспорту / Т.О. Муренко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: Зб. наук. пр – Чернівці, 2015. – Вип. 1 (28). – С.145-151. (0,63 друк.арк.).
  8. Artiukh O., T. Murenko. Standardization of tax audit in the conditions of changing the control paradigm / O. Artiukh, T. Murenko // Східноєвропейський науковий журнал «East European Science Journal» №9 (37), 2018, part 4 (Warsaw, Poland).− р. 36-49.
  9. Artyukh О., Dobrunik Т., Murenko Т., Horbach L., Soroka L. Accounting support for making management decisions to overcome and prevent the consequences of emergency situations. (Облікова підтримка прийняття управлінських рішень для подолання та запобігання наслідків надзвичайних ситуацій). Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 23, Issue 6, 2019. Р. 1-6.
  10. Артюх О. В., Яковенко О. М., Муренко Т. О. Ідентифікація та оцінка ризиків у сфері податкового аудиту: питання методичного забезпечення. Приазовський економічний вісник. №2 (19). URL: http://pev.kpu.zp.ua/archives

📌Посилання на профіль

Google Scholar