COOPERA

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЄКТУ

 

Назва ІНТЕГРАЦІЯ ДУАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В МОЛДОВІ ТА УКРАЇНІ – COOPERA

Програма Еразмус+ 2014-2020

KA2 – Співпраця щодо інновацій та обміну передовою практикою

Розбудова потенціалу CBHE у галузі вищої освіти

Довідковий номер 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
  Період реалізації 15 січня 2021 р. – 14 січня 2024 р.
  Бюджет 967 200,00 євро

 

Веб-сторінка проекту COOPERA

COOPERA Facebook.MD

COOPERA Facebook.UA

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОЄКТУ COOPERA

Сучасне соціальне середовище та високий рівень безробіття серед молоді, що вражають Європу, призвели до того, що європейська політика сприяє освіті, яка прагне сприяти працевлаштуванню молодих людей. Криза та її вплив на високий рівень безробіття, особливо серед молоді, призвели до того, що деякі країни значну увагу приділяють дуальній освіті на всіх рівнях освіти та пришвидшують політику та реформи стосовно розвитку цієї системи освіти.

Ключовою особливістю дуальної (кооперативної та праце-інтегрованої) вищої освіти (далі – ДВО) є унікальне поєднання теорії та практики. Це проявляється у поєднанні навчання в університеті та навчання на виробництві в численних компаніях-партнерах, що спрямоване на надання як академічних навичок, так і досвіду, пов’язаного з роботою. У зв’язку з цим академічний матеріал, що передається в аудиторії, доповнюється досвідом на робочому місці, отже реальні життєві ситуації негайно перевіряють ефективність теорії, отриманої в аудиторії і навпаки.

Метою проєкту є інтеграція дуальної вищої освіти (ДВО) у країнах-партнерах загалом, а також покращення індивідуального працевлаштування та розвитку особистості, підвищення придатності та наступності між вимогами професійного світу та початковою підготовкою здобувачів вищої освіти в університетах, а також досягнення більшої економічної ефективності та соціальної інтеграції, зокрема.

 

ЗАГАЛЬНА МЕТА ПРОЄКТУ

Інтеграція ДВО в країнах-партнерах загалом, а також покращення індивідуального працевлаштування та розвитку особистості, підвищення придатності та наступності між вимогами професійного світу та початковою підготовкою здобувачів вищої освіти в університетах, а також досягнення більшої економічної ефективності та, зокрема, соціальної інтеграції.

 

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ ПРОЄКТУ

OB1: Визначити потреби та конкретні вимоги підприємств різних галузей промисловості та бізнес-сектора до ДВО та віднайти підприємства, що готові долучитися до реалізації пілотного проєкту ДВО під час реалізації цього проєкту;

OB2: Розробити гнучку та загальну модель ДВО для підтримки різних потреб та інтересів роботодавців, закладів вищої освіти, здобувачів вищої освіти у різних галузях промисловості та бізнес-секторі, а також розробити рекомендації для ЗВО щодо впровадження ДВО;

OB3: Тестувати конкретні моделі ДВО, створені на основі розробленої загальної моделі ДВО, шляхом запровадження їх пілотних версій під час реалізації проєкту та аналізувати досягнуті результати;

OB4: Запропонувати зміни до законодавства / нормативних актів для адаптації ДВО у країнах-партнерах.

 

ПАРТНЕРИ

 1. Академія економічних досліджень (Республіка Молдова)
 2. Технічний університет (Республіка Молдова)
 3. Вільний міжнародний університет (Республіка Молдова)
 4. Міністерство освіти, культури та досліджень Республіки Молдова
 5. Ужгородський національний університет (Україна)
 6. Університет КРОК (Україна)
 7. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна)
 8. Одеський національний економічний університет (Україна)
 9. Міністерство освіти і науки України
 10. Duale Hochschule Баден-Вюртемберг (Німеччина)
 11. Університет м. Ллейда (Іспанія)
 12. Варненський університет управління (Болгарія)
 13. Академія WSB (Польща)
 14. Європейський інститут розробки та досліджень в Маріборі (Словенія)

 

КОНТАКТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО КООРДИНАТОРА:

Ковальов Анатолій Іванович, д.е.н., професор, ректор.
тел. 723-61-5
201 ауд.

В рамках реалізації проєкту Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні – COOPERA, що реалізується в рамках Erasmus+ Programme 2014-2020 під час неодноразових дискусій учасників проєкту, обговорення їх пропозицій з керівництвом університету та представниками бізнесу регіону обрані спеціальності (напрями підготовки) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти як пілотні для реалізації даного проєкту. , Здобувачі освіти саме обраних спеціальностей матимуть можливість долучитися до НАВЧАННЯ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ.

У коло пріоритетів потрапили:

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

В університеті відбулася низка робочих нарад, під час яких обговорювалися особливості підготовки здобувачів вищої  освіти за дуальною формою. Серед питань порядку денного:

 • можливості запровадження дуальної форми здобуття вищої освіти в ОНЕУ для здобувачів освіти, що виявили особисте бажання, а також пройшли відбір у роботодавців;
 • мета та завдання підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою;
 • переваги реалізації навчання за дуальною формою здобуття вищої освіти з позиції університету, суб’єктів господарювання та здобувачів вищої освіти.

В рамках реалізації проєкту Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні – COOPERA, що реалізується в рамках Erasmus+ Programme 2014-2020 серед суб’єктів господарювання Одеського регіону обрано 10 представників бізнесу для подальшого анкетування на предмет їх готовності долучитися до реалізації пілотного проєкту дуальної вищої освіти в Одеському національному економічному університеті.

У коло учасників анкетування за проєктом потрапили:
за напрямом: підприємництво
1. Одеський кабельний завод ПАТ «Одескабель»
2. ТОВ «Телекарт-Прилад»
3. ТОВ «Цемент»
4. ТОВ «Телекомунікаційні технології»
5. Сільськогосподарська компанія ТОВ «Еврика»
за напрямом: банківська справа
6. ПАТ «Банк Восток»
7. Укрсиббанк БНП ПАРИБА ГРУПП
8. Акціонерне Товариство ОТП Банк Південний регіональний напрямок
9. Акціонерний Державний Банк України (АТ «Ощадбанк»)
10. Публічне акціонерне товариство “Південний банк”

Під час робочої наради, що відбулася 07.07.2021 р. визначено вектори роботи над моделлю дуальної вищої освіти в Одеському національному економічному університеті. Учасники наради обговорили:

 • процедуру відбору здобувачів освіти роботодавцями;
 • особливості організації освітнього процесу за дуальною формою здобуття вищої освіти, тривалість практичного навчання, розподіл робочого часу стажування;
 • фінансові аспекти поєднання навчання в університеті з навчанням на виробництві;
 • інш. питання, що викликають дискусію з позиції концепції програми дуальної освіти. 

Результати обговорення планується презентувати та обговорити під час спільного з представниками бізнесу та здобувачами вищої освіти заходу у вересні 2021 року.