Кушнір Дарія Олександрівна

Кушнір Дарія Олександрівна к.е.н., старший викладач 

📌Освіта:

Одеський держаний економічний університет

📌Досвід роботи:

працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту на посаді викладача з 2012 року.

📌Дисципліни, які викладаються:

«Theory of accounting», «Accounting in foreign countries», «Основи обліку, аналізу та аудиту на підприємстві», «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства», «Аудит», «Державний фінансовий контроль», «Внутрішньогосподарський контроль»,

📌Напрямки наукових досліджень:

облік та внутрішній контроль зовнішньоекономічної діяльності підприємств, державний фінансовий контроль зовнішньоекономічних операцій, постмитний контроль.

У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Організаційно-методичне забезпечення постмитного контролю».

📌Основні наукові публікації:

  • Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємств в умовах глобалізації: Монографія / за ред. д.е.н., професора Максімової В.Ф. – Одеса: ОНЕУ, 2014. – 461 с.
  • Maximova V.F., Sagareva D.A. Theoty of accounting: Study Guide – Odessa: ОNEU, offset duplicator, 2013. – 182 p.
  • Sagaryova D.O. Post-clearance control in integrated border management / Maksimova V.F., Sagaryova D.O. // Актуальні Проблеми Економіки, 2014. – № 6 (156). – С. 403-412.
  • Сагарьова Д.О. Детермінація процедур постмитного контролю // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса: ОНЕУ, 2012. – №10 (162). – С. 91-100
  • Sagareva D. Features of the post-clearance audit in Ukraine // Socio-economic research bulletin. – Odessa: ONEU, 2012. – Part 1. Issue 3 (46). – P. 139-142.
  • Сагарьова Д.О. Роль постмитного контролю в забезпеченні фіскальної функції митних органів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2013. – № 1 (16). – С. 255-258.
  • Сагарьова Д.О. Генезис постмитного контролю в Україні // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка», 2013. – № 1 (49) – С. 46-53.
  • Сагарьова Д.О. Передумови розвитку постмитного контролю в Україні // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 36: у чотирьох частинах. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – Вип. 36. – Частина 1. – Том 1. – С. 171-178.
  • Сагарьова Д.О. Вдосконалення постмитного контролю за правильністю визначення митної вартості // Економіка: реалії часу = Economics: time realities: електрон. наук. вид. / Одес. нац. політехн. ун-т. – О.: [б. в.], 2014. – № 6 (16). – С. 211-216.