Спеціальність: 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

 Освітньо-професійна програма

ОБЛІК, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни

Методика наукових досліджень Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бухгалтерський облік і звітність в управлінні Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Державний фінансовий контроль Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік і звітність за МСФЗ Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік за видами економічної діяльності Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація і методика аудиту на підставі МСА Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий аналіз Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Вибіркові навчальні дисципліни за ОП

Аналіз нефінансової звітності Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Аналітичні процедури в аудиті Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макроекономічні проблеми економіки в умовах реіндустріалізації Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методи і моделі прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік і аудит в прикладних програмних продуктах Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Обліково-аналітичне забезпечення ЗЕД Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансами підприємства Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація бухгалтерського обліку Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Податкові ризики в обліковій системі Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Професійна етика в обліку і аудиті Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Системи і моделі обліку та аналізу Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегічний аналіз Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управлінський аналіз Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічний аналіз за видами діяльності Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ

Практична підготовка

Виробнича практика за фахом Силабус  Методичні вказівки до організації та проходження практики 
Міждисциплінарний тренінг Силабус  Методичні вказівки щодо організації та проходження тренінгу за фахом

Атестація

Підготовка і захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра  Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра