Спеціальність: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

 Освітньо-професійна програма

УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ

 

Завантажити ОПП Посилання на навчально-методичні матеріали 
Обов’язкові  навчальні дисципліни
Фіскальна політика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Банки в інноваційному розвитку економіки / 

Banks in the innovative development of economy

Силабус

SYLLABUS

Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий менеджмент страхових компаній Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бюджетний менеджмент  Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Податковий менеджмент  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління місцевими фінансами  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Кошторисне фінансування бюджетних установ Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
Макрофінансове бюджетування  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Публічні фінанси зарубіжних країн  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методологія наукових досліджень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління фінансовою стійкістю банку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Комп’ютерне моделювання складних економічних систем Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансова безпека держави Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація та методика податкових перевірок Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Податкове рахівництво Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Податкова експертиза Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Митна логістика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Державний аудит публічних фінансів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегічне планування місцевого розвитку  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Муніципальне право Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Електронне врядування  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
                                                                                                        Вибіркові дисципліни з каталогу ОНЕУ
Практична підготовка
Виробнича практика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міждисциплінарний тренінг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістр Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра