Спеціальність: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

 Освітньо-професійна програма

УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ

 

Завантажити ОПП

Обовязкові  навчальні дисципліни

Бюджетний менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Державний аудит публічних фінансів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Кошторисне фінансування бюджетних установ Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Податковий менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Публічні фінанси зарубіжних країн Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління місцевими фінансами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий менеджмент (підприємства, страхові компанії, банки) Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фіскальна політика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Вибіркові навчальні дисципліни за ОП

Електронне врядування  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Комп’ютерне моделювання складних економічних систем  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макрофінансове бюджетування  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методологія наукових досліджень  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародне оподаткування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Митна логістика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Муніципальне право Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація та методика податкових перевірок Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Податкова експертиза Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Податкове рахівництво Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегічне планування місцевого розвитку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління фінансовою стійкістю банку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансова безпека Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Виробнича практика за фахом Силабус Методичні вказівки до організації та проходження практики
Міждисциплінарний тренінг Силабус Методичні вказівки щодо організації та проведення тренінгу за фахом
Державна атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра