Спеціальність: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

 Освітньо-професійна програма

ФІНАНСОВИЙ ТА СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

Завантажити ОПП

 

Обов’язкові  навчальні дисципліни
Діяльність фінансових посередників на ринку капіталів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент перестрахової діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Професійний фінансовий менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Ринок фінансових послуг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління портфелем цінних паперів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий менеджмент страхових компаній Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий контролінг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
Бюджетування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Комп’ютерне моделювання складних економічних систем Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макроекономічні проблеми  економіки в умовах реіндустріалізації Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Математичні методи і моделі в управлінні підприємством Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методологія наукових досліджень  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Проектне фінансування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Податковий менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Страховий маркетинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління інвестиційними процесами на фінансовому ринку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління фінансовою стійкістю компанії  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління вартістю компанії Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий ризик-менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Міждисциплінарний тренінг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Виробнича практика за фахом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра  Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра