Спеціальність: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

 Освітньо-професійна програма

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

 

Завантажити ОПП

Обовязкові  навчальні дисципліни

Інноваційний маркетинг у банку  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Кредитний менеджмент  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
НБУ та монетарна політика  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Системний ризик та макропруденційна політика  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління івестиційним портфелем банку  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління фінансовою стійкістю банку  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий менеджмент у банках  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий моніторинг у банках  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Вибіркові навчальні дисципліни за ОП

Банки на фінансовому ринку  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Банківське регулювання та нагляд  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Глобальні фінансові та банківські еко-системи  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна психологія  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Кейс-стаді у банківництві Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Комп`ютерне моделювання складних економічних систем Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Контролінг у банку  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Корпоративне управління у банку  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макроекономічні проблеми економіки в умовах реіндустріалізації  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методологія наукових досліджень у банківництві Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні стандарти фінансової звітності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління забезпеченістю банківських позичок  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий аналіз Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Ціноутворення в банківській справі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Виробнича практика за фахом Силабус Методичні вказівки до організації та проходження практики
Міждисциплінарний тренінг Силабус Методичні вказівки щодо організації та проведення тренінгу за фахом
Державна атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра