Спеціальність: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

 Освітньо-професійна програма

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

 

 Завантажити ОПП                                             Посилання на навчально-методичні матеріали

Обовязкові навчальні дисципліни
Фіскальна політика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Банки в інноваційному розвитку економіки / Banks in the innovative development of economy Силабус

SYLLABUS

Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий менеджмент страхових компаній Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Банківський менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Банківське регулювання та нагляд Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Банки на фондовому ринку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макроекономічна політика центрального банку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
Банки на фінансовому ринку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий моніторинг та комплаєнс у банках Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління забезпеченістю банківських позичок Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні стандарти фінансової звітності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна психологія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Ціноутворення в банківській справі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Кейс-стаді у банківництві Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методологія наукових досліджень у банківництві Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління фінансовою стійкістю банків Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інноваційний маркетинг у банку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Корпоративне управління в банках Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Кредитний менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Податковий менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління вартістю компанії Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Виробнича практика за фахом Силабус Методичні вказівки до організації та проходження практики
Міждисциплінарний тренінг Силабус Методичні вказівки щодо організації та проведення тренінгу за фахом
Атестація

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра