Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

 Освітньо-професійна програма

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни

Академічний курс іноземної мови Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент організацій Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління інформаційними потоками Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Лідерство та технології комунікацій в менеджменті Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегічний менеджмент організації Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методологія та організація наукових досліджень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент якості Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління ресурсами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Вибіркові навчальні дисципліни за ОП

Технології управління організацією Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент інноваційної діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Корпоративне управління Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні стандарти управління Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макроекономічні проблеми економіки в умовах реіндустріалізації Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегічний аналіз Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг: лідерство та управління командою Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління фінансово-економічною безпекою організації Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління змінами організації Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управлінське консультування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіко-математичне моделювання в управлінні організацією Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління вартістю підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистика ринків Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Технології розвитку креативного мислення Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Міждисциплінарний тренінг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Виробнича та переддипломна практика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Атестація

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра   Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра