Спеціальність: 241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

 Освітньо-професійна програма

УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ТА РЕСТОРАННИМ БІЗНЕСОМ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни

Інноваційна діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Конкурентоспроможність діяльності у готельно-ресторанному бізнесі  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація сервісної діяльності рекреаційних підприємств  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Сервісологія  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегічні альянси в ГРБ  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління якістю послуг в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
Екологічний менеджмент  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Екскурсологія   Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Захист прав споживача  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методологія і організація наукових досліджень  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародний туризм  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Моделювання маркетингових досліджень в туризмі та ГРБ  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація діяльності підприємств спа- та велнес-індустрії  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія ефективної ділової комунікації  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління дестинаціями в індустрії гостинності  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління проектами в туризмі та ГРС  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління закладами готельно-ресторанного господарства  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Фаховий тренінг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міждисциплінарний тренінг «Навчальна ресторація» Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Виробнича практика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра   Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра