Спеціальність: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ

 Освітньо-професійна програма

ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни

Антикризове управління Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Дизайн-мислення в бізнесі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методологія наукових досліджень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація бізнесу в різних сферах діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Планування ділового розвитку суб’єктів господарювання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління проєктами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
Бізнес-статистика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вирішення комерційних спорів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічний аналіз за видами діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка та управління підприємствами міського господарства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Комерційні обчислювання у проєктуванні бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Моделювання та прогнозування бізнес-процесів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація біржової діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Торговельне підприємництво Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Транснаціональні корпорації Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Виробнича практика за фахом Силабус Методичні вказівки до організації та проходження практики
Міждисциплінарний тренінг Силабус Методичні вказівки щодо організації та проведення тренінгу за фахом
Атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра