Спеціальність: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

                                                                                         Освітньо-професійна програма

                                                                                    МУНІЦИПАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО                                                                                                                  

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни

Антикризове управління  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Економіка та управління підприємствами міського господарства  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Інфраструктура підтримки та розвитку підприємництва  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Методологія наукових досліджень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Підготовка та супровід грантових проєктів  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Стратегічне планування місцевого розвитку  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Управління проєктами місцевого розвитку  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle

Вибіркові навчальні дисципліни за ОП

Електронне врядування  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Комп’ютерне моделювання складних економічних систем  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Муніципальне право  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Муніципальний маркетинг  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Організація управління сферами економічної діяльності регіону  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Правовий захист інтелектуальної власності  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Управління власністю територівальної громади Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Управління конфліктами  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Управління місцевими фінансами  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Вибіркові дисципліни з каталогу ОНЕУ
Практична підготовка
Виробнича практика за фахом Силабус Методичні вказівки до організації та проходження практики
Міждисциплінарний тренінг Силабус Методичні вказівки щодо організації та проведення тренінгу за фахом
Атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра