Спеціальність: 051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійна програма 

ЕКОНОМІКА

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни

Макроекономічні проблеми економіки в умовах реіндустріалізації Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методологія наукових досліджень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна статистика  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистичні методи оцінки регіонального розвитку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегічне управління людськими ресурсами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління розвитком персоналу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційні системи підтримки прийняття рішень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
Аграрні проблеми в контексті продовольчої безпеки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Аналіз економічної політики Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Антикризове управління персоналом організації Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інтелектуальна власність Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Кредитно-фінансові важелі макроекономічного регулювання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент продуктивності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методологія статистичного дослідження біржової діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Рентабельність інвестиції в персонал Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Соціальна економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистика агробізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистика інноваційно-інвестиційної діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистика людського розвитку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистичні методи прогнозування макроекономічних процесів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Сучасні інтеграційні процеси в глобальній економіці Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління командами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління якістю трудового життя Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Виробнича практика за фахом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міждисциплінарний тренінг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра  Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра