Спеціальність: 053 ПСИХОЛОГІЯ

 Освітньо-професійна програма 

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Завантажити ОПП   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
 Обов’язкові навчальні дисципліни
Домедична допомога в кризових станах та екстремальних умовах Силабус
Іноземна мова (професійного спрямування) Силабус
Педагогіка і психологія вищої школи Силабус
Практикум з психотерапії та психокорекції Силабус
Психолінгвістика Силабус
Філософсько-психологічні дослідження особистості Силабус
Юридична психологія Силабус
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
Інклюзивна освіта Силабус
Медична психологія Силабус
Основи загальної та кримінальної сексології Силабус
Основи патопсихології та психіатрії Силабус
Основи психофізіології та анатомії людини Силабус
Основи суїцидології Силабус
Практикум проективних методів психології Силабус
Теоретико-методологічні проблеми психології Силабус
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Виробнича практика за фахом Силабус
Міждисциплінарний тренінг Силабус
Атестація
 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи