Спеціальність: 052 ПОЛІТОЛОГІЯ

 Освітньо-професійна програма 

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ЕКСПЕРТИЗА

Завантажити ОПП   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
 Обов’язкові навчальні дисципліни
Цикл загальної підготовки
Академічне письмо Силабус
Загальна економічна теорія Силабус
Іноземна мова Силабус
Правознавство Силабус
Соціологія Силабус
Фізичне виховання Силабус
Філософія Силабус
Цикл професійної підготовки
Вступ до спеціальності Силабус
Електоральний аналіз Силабус
 Іноземна мова за професійним спрямуванням Силабус
 Історія політичних вчень Силабус
 Курсова робота Силабус
 Курсова робота Силабус
 Логіка Силабус
 Методологія і методи політичних досліджень Силабус
 Міжнародні відносини Силабус
 Партологія Силабус
 Політичний аналіз та експертиза Силабус
 Політична влада Силабус
 Політичні еліти і лідерство Силабус
 Політична етика Силабус
 Політичні інститути і системи Силабус
 Політична комунікація Силабус
 Політичний менеджмент Силабус
 Політичне прогнозування Силабус
 Політичний процес Силабус
 Політичні режими Силабус
 Політичний технології Силабус
 Порівняльна політологія Силабус
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
2 рік навчання
 Аналіз та експертиза економічної політики Силабус
 Всесвітня політична історія Силабус
 Історія України та української культури Силабус
Політична географія Силабус
Політична демографія Силабус
Політична поведінка та політична участь Силабус
Політична соціалізація Силабус
Пропедевтика експертної роботи Силабус
Сучасна державна політика України Силабус
3 рік навчання
Інформаційні-комунікативні технології в прикладній політології Силабус
Методи дослідження політичних текстів Силабус
Політична діагностика Силабус
Політичні ідеології Силабус
Політичний інжиніринг Силабус
Політичний консалтинг Силабус
Політичний маркетинг Силабус
Політична психологія Силабус
Соціологія політики Силабус
Управління політичними конфліктами Силабус
4 рік навчання
Громадське суспільство і НКО Силабус
Економічна соціологія Силабус
Європейська інтеграція України Силабус
Політична реклама і PR Силабус
Соціальна політика Силабус
Стратегічне планування Силабус
Сучасна зарубіжна політологія Силабус
Сучасна політична наука Силабус
Теорія і практика соціальної держави Силабус
Уряд і державна політика в епоху цифрових технологій Силабус
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
 Навчальна практика Силабус
 Тренінг за фахом Силабус
 Виробнича практика Силабус
Атестація
 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи