Спеціальність: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

Освітньо-професійна програма 

МІЖНАРОДНИЙ БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни

Цикл загальної підготовки

Вища математика та теорія ймовірностей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна економічна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформатика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи академічного письма Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правознавство Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Цикл професійної підготовки

Аналіз банківської діяльності  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Банківська справа  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Банківські операції-1  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Банківські операції-2  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бухгалтерський облік  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вступ до фаху Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Гроші та кредит  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка підприємства  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічний аналіз  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інвестування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова професійного спілкування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота з дисципліни “Банківські операції” Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота з дисципліни “Гроші та кредит” Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мікроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік в банках Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Операції центрального банку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи фінансового моніторингу у банку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Податкова система Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Страхування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління взаємовідносинами банку з клієнтами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансова система Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансова статистика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий ринок Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
2 рік навчання
Банківські системи країн світу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Господарське право Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економетрика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна історія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія банківської справи Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія економічної думки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія та культура України Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи економічних досліджень у банківській сфері Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи інвестування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи корпоративного управління в банках Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Політологія та економічна соціологія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія ділового спілкування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Роздрібний банкінг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегія підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Страхові послуги Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теоретико-методичні основи фінансів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління кар’єрою у банківській сфері Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управлінська економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансова математика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цифровий банкінг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
3 рік навчання
Банківська застава та її оцінка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Банківські інновації та фінансові технології Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Безпека у міжнародному банківському бізнесі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Біржова торгівля Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бюджетна система Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інтернет-маркетинг у банках Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Корпоративні фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні стандарти банківської справи Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Операції банків на ринку золота Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управлінський облік Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий облік Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
4 рік навчання
Звітність підприємств Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інвестиційний банкінг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Казначейська справа Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Корпоративна соціальна відповідальність банківського бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Кредитування зовнішньоекономічної діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародне економічне право Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні бази даних та основи візуалізації в банківській справі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні платіжні системи та цифрові валюти Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Планування та моделювання банківської діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Навчально-економічна практика (Сучасні підходи прийняття рішень у фінансово-кредитних установах – Тренінг) – 4 семестр Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг “Організація стартапу” – 6 семестр Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг за фахом – 8 семестр Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Виробнича практика – 8 семестр Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр всіх форм навчання та спеціальностей ОНЕУ   Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр