Практична підготовка

Впровадження сучасних методик і технологій навчання є важливим завданням кожного навчального закладу. У сфері сучасної економічної вищої освіти важливе значення має посилення практичної підготовки студентів і формування у них навичок прийняття управлінських рішень.

У 2012 р. в ОНЕУ було створено навчальне промислове підприємтсво для надання можливості студентам ознайомитись на його прикладі з особливостями управління виробничим підприємтсвом та засвоєння основ виробничого менеджменту. Унікальна інформаційна база навчального підприємства представляє собою деталізовану звітність по усіх напрямках діяльності (виробництво продукції, придбання сировини і матеріалів, реалізація продукції, рух персоналу, нарахування заробітної плати, сплата обов’язкових платежів, рух грошових коштів тощо) за період один рік.

Впровадження проекту в учбовий процес предбачено у VI навчальному семестрі в межах навчально-ознайомчої практики студентів 3-го курсу. Особливість проекту полягає у тому, що кожен студент послідовно проходить практику в кожному із відділів адміністрації, починаючи з відділу, що відповідає його спеціальності, в цей же відділ він повертається наприкінці проходження практики.

Під час практики студенти виконують реальні функціональні обов’язки економіста на підприємстві та мають змогу ознайомитись зі специфікою роботи у різних економічних відділах реального промислового підприємтсва, працюючи з одним і тим же масивом даних, та побачити вплив рішень, прийнятих в одному відділі, на роботу інших відділів.

Сьогодні все більшого поширення набуває використання інтерактивних технологій навчання. У перекладі з англійської термін «інтерактивний» означає «взаємодіючий» і передбачає діалогове навчання, активну цілеспрямовану взаємодію викладача і студента.
Серед методів інтерактивного навчання, які часто використовуються при викладанні економічних дисциплін в українських ВНЗ, слід відмітити такі методи, як “карусель”,“мозаїка”, “мікрофон”, “мозковий штурм”, “акваріум”, дискусія, диспут, семінар-конференція, ділова й ситуаційно-рольова гра,аналіз конкретних ситуацій, робота у малих групах, гостьова лекція, використання відео- та аудіоматеріалів тощо.
Тренінгові методи є одними із найбільш ефективних методів навчання і в останній час набувають усе більшої популярності.Саме тренінги та ділові ігри надають можливість учасникам за короткий час у цікавій формі засвоїти теоретичний матеріал та здобути практичні навички прийняття управлінських рішень.

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту ОНЕУ співпрацює з всесвітньо визнаними центрами бухгалтерської науки.Про високий рівень якості освітніх програм кафедри свідчить їх акредитація світовими професійними організаціями, зокрема Привілейованим Інститутом Управлінських бухгалтерів Великобританії CIMA (Великобританія) та Асоціацією дипломованих сертифікованих бухгалтерів ACCA (Великобританія).
Студентам спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з 2017 року надана унікальна можливість паралельно з дипломом бакалавра або магістра отримати престижний міжнародний сертифікат СІМА Certificate in Business Accounting, який визнається в будь-якій країні світу.
Також кафедра бухгалтерського обліку ОНЕУ активно співпрацює з Британським інститутом присяжних бухгалтерів (ACCA, Велікобрітанія.Викладачі кафедри мають сертифікати за програмою АССА / DipFR за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а студенти починаючи з 1 вересня 2016 отримали право на заліки 6 навчальних модулів з 14 дисциплін АССА (F1-F6).
Провідні фахівці кафедри мають міжнародні сертифікати: САР – 7, АССА / DipIFR – 2.

Викладачі кафедри Банківської справи та студенти Кредитно-економічного факкультета ОНЕУ беруть участь в масштабному проекті – “Дні фінансової грамотності”, організаторами якого є Національний Банк України, проект USAID, Фонд гарантування вкладів фіз.осіб, Незалежна асоціація банків України, компанія VIZA.
В рамках «Днів фінансової обізнаності в м.Одеса» відбулася серія заходів, які були цікаві як студентам економічних напрямів підготовки, так і викладачам. Це екскурсії, тренінги, лекції.
У 2017 році протягом трьох днів (з 20 по 22 вересня) викладачі і студенти КЕФ мали можливість опанувати тонкощі банківської майстерності!

Кафедра економіки і планування бізнесу розвивається так само стрімко, як і її студенти! Проведення тренінгів, ділових ігор, івентів-невід’ємна частина діяльності кафедри.Только в ОНЕУ студенти можуть виявити і змінити стереотипи мислення, навчиться бачити і використовувати можливості “тут і зараз”, розвинути свідомість підприємця!

Дебати – одна з найбільш захоплюючих інтелектуальних ігор, яка змогла привернути увагу мільйонів людей по всьому світу!!!!!
За допомогою цієї унікальної технології учасники можуть розкрити себе і стати всебічно розвиненою особистістю!!!!!!

Для цього кафедра економіки підприємства і ОПД зібрала команду відмінних тренерів, готових навчати, допомагати і запалювати нових зірок на дебатному небосхилі. Команда збирається в 202 аудиторії почетвергах
Це крок на зустріч:
новим знайомствам
дебатного азарту і смаку перемог
впевненості в собі і свох силах
лідерським якостям
всебічному розвитку
спільноті людей з почуттям гумору і гострим розумом
веселому настрою і незабутніх вражень
Кафедрою економіки підприємства і ОПД при ФЕУП був створений власний Дебатний клуб, в якому збираються креативні та цілеспрямовані люди, які можуть виявитися т.ч. потенціальними абітурієнтами
Основні цілі, які ставить Дебатний клуб ОНЕУ:
Назавжди позбутися страху публічних виступів;
Навчитися аналізувати різні процеси і мислити критично;
Структурувати і правильно формулювати свої думки;
Стати ерудованою особистістю;
Набути однодумців і наставників.

Приєднуйся до Дебатного клубу ОНЕУ і можливо саме в Тобі криються ораторські здібності Сократа!