ОП Муніципальне підприємництво

Спеціальність: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ

 Освітньо-професійна програма

МУНІЦИПАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Спрямована на підготовку фахівців з управління бізнес-процесами на рівні регіонів та територіальних громад, які мають глибокі знання з планування розвитку підприємництва, уміють креативно мислити, приймати ефективні управлінські рішення, володіють сучасними інструментами підтримки бізнесу на рівні громад, мають навички командної роботи, здатні забезпечити розробку ефективної політики розвитку підприємництва на всіх територіальних рівнях із врахуванням регіональної (місцевої) специфіки та смарт-спеціалізацій територій, спроможних як започаткувати власний бізнес, так і забезпечити підприємницький розвиток та маркетингову підтримку бізнес-суб’єктів муніципальних утворень на адміністративних посадах в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також як управлінців на підприємствах, установах, організаціях.

📚💰📊 Знання та вміння

🔷Організація діяльності з активізації місцевого економічного розвитку та створення нових можливостей для територіальних громад.

🔷Планування, функціонування та масштабування бізнесу різних сфер та галузей в умовах окремих муніципальних утворень.

🔷Організація підприємницької діяльності відповідно до стратегії розвитку муніципального утворення з використанням його конкурентних переваг та грантових можливостей

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ОП

Посади, які може обіймати випускник Середня заробітна плата(www.work.ua)
Директор (начальник, інший керівник) підприємств, установ, організацій 18 000 – 20 000
Провідний менеджер з розвитку території, аналітик 15 000 – 30 000
Консультант з ефективності підприємництва 15 000 – 30 000
Експерт з питань місцевого розвитку 20 000 – 40 000
Фахівець з управління проєктами і програмами 13 000 – 24 000
Проєктний менеджер (Project manager) 13 000 – 45 000
Економіст з планування від 25 000
Консультант з  питань розвитку підприємництва на місцевому рівні від 20 000
Головний спеціаліст з регіонального та місцевого розвитку органів державної виконавчої влади від 13 000
Головний спеціаліст з регіонального та місцевого розвитку органів місцевого самоврядування від 10 000

Студенти освітньої програми «Муніципальне підприємництво» (початково «Муніципальна економіка») під керівництвом викладачів кафедри економіки, права та управління бізнесом долучилися до виконання Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). Студенти мали нагоду спільно з представниками бізнесу та влади Миколаївського регіону запропонувати нові можливості економічного розвитку для об’єднаних територіальних громад (Галицинівської та Мостовської ОТГ) та опрацювати проєкти місцевого економічного розвитку.

На освітній програмі «Муніципальне підприємництво» використовуються активні методи навчання, що дозволяють закріпити низку навичок, якими має володіти випускник. У їх числі такі: підприємливість; критичне мислення; співпраця та кооперація; комунікація; соціальна взаємодія; лідерство; тайм-менеджмент та планування; розуміння глобальних процесів та викликів; фандрейзингові навички; вирішення комплексних задач та ін.

Практична підготовка студентів освітньої програми «Муніципальне підприємництво» проходить на підприємствах, установах та організаціях міста  та регіону. У числі провідних баз практики: Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації; Департамент економічного розвитку Одеської міської ради; КП «Агентство програм розвитку м. Одеса», Грантовий офіс «Одеса-5Т»; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України та ін.

Контактна особа:

Каражия Едуард Андрійович

050-950-44-38 (Viber,Telegram,WhatsApp)

093-654-67-83