Спеціальність: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

Освітньо-професійна програма 

ПОДАТКОВА ТА МИТНА СПРАВА

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни

Цикл загальної підготовки

Вища математика та теорія ймовірностей Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна економічна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформатика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи академічного письма Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правознавство Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Цикл професійної підготовки

Адміністрування податків Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Банківська справа Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бухгалтерський облік Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вступ до фаху Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Гроші та кредит Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічний аналіз Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Експертиза об’єктів експортно-імпортного товарообігу та його документального супроводження Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова професійного спрямування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота (з фінансів, фінансового ринку або страхування) Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота з податкової та митної справи Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Митна справа Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мікроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік та оподаткування в банках Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Оподаткування суб’єктів господарювання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи податкової та митної справи Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Податкова система Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Податкове та митне декларування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Страхування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси зовнішньоекономічної діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси суб’єктів господарювання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансова система Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий контроль Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий ринок Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Вибіркові навчальні дисципліни за ОП

2 рік навчання

Історія та культура України Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Політологія та економічна соціологія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія банківської справи Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи економічних досліджень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економетрика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна історія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління кар’єрою у фінансовій сфері Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи інвестування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія ділового спілкування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

3 рік навчання

Бюджетна система Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи фінансового менеджменту Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація бухгалтерського обліку з використанням прикладних програм Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління взаємовідносинами банку з клієнтами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Суспільні фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теоретико-методичні основи фінансів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий аналіз Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансова статистика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація бюджетно-податкових відносин Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Страхові послуги Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Банківські системи країн світу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегія підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий інжиніринг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

4 рік навчання

Податковий контроль Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Митне адміністрування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Корпоративні фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інвестування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бізнес-планування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управлінській облік Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Податкові та митні системи зарубіжних країн Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Кредитування зовнішньоекономічної діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Моніторинг податкових ризиків Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Податкова політика в сфері зовнішньоекономічної діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Діагностика стану фінансових систем Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ  

Практична підготовка

Навчально-економічна практика (Сучасні підходи прийняття рішень у фінансово-кредитних установах – Тренінг) Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчально-економічна практика (Податковий та митний екаунтинг) Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг за фахом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Виробнича практика за фахом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Атестація

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр всіх форм навчання та спеціальностей ОНЕУ   Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр