Спеціальність: 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Освітньо-професійна програма 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни

Цикл загальної підготовки

Вища математика та теорія ймовірностей Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна історія Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна економічна теорія Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформатика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота з економічної теорії Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи академічного письма Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Політологія та економічна соціологія Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правознавство Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Цикл професійної підготовки

Вступ до фаху Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Гроші та кредит Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка підприємства Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка праці і соціально-трудові відносини Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Електронне врядування Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційні системи в ПУА Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Корпоративна соціальна відповідальність Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота за фахом Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Лідерство та технології взаємодії в організації Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макроекономіка Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мікроекономіка Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Нова економіка Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Прогнозування в управлінні організацією Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Публічне управління та адміністрування Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегічне управління Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теоретичні проблеми сучасних глобалізаційних процесів Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теорії державного регулювання економіки Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління інноваціями Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління людським потенціалом Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Вибіркові навчальні дисципліни за ОП

2 рік навчання

Безпека життєдіяльності та цивільний захист Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна компаративістика  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інтернет-технології в бізнесі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія та культура України Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Муніципальне адміністрування Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Публічне управління сільськими територіальними утвореннями Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Соціальна політика та соціальна робота Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Трудове право Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

3 рік навчання

Господарське право Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка публічного сектору Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інвестування Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методи прийняття управлінських рішень Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік та оподаткування Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Самоменеджмент  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теоретичні основи економічної політики Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теорія організації та організаційна поведінка Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

4 рік навчання

Інституціональні механізми державного та регіонального управління  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мікроекономічний та макроекономічний аналіз  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мотивація персоналу Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Національна економіка Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Проблеми та протиріччя розвитку глобальної економіки Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Проектний аналіз  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Трансфер технологій Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління соціально-економічним розвитком на мезо- та мікрорівні Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ   

Практична підготовка

Тренінг “Організація стартапу” Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг з прийняття управлінських рішень Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчальна практика (Тренінг) Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Виробнича практика за фахом Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Атестація

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр всіх форм навчання та спеціальностей ОНЕУ   Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр
Атестаційний екзамен Робоча програма екзамену Методичні рекомендації випускової кафедри