Психологія (бакалавр)

ПСИХОЛОГІЯ НП
ПСИХОЛОГІЯ ОПП
1 курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП1 Основи академічного письма  Посилання
ЗП2 Соціологія  Посилання
ЗП3 Історія світової культури  Посилання
ЗП4 Філософія  Посилання
ЗП5 Іноземна мова професійного спілкування
ЗП6 Інформатика  Посилання
ЗП8 Цивільне право  Посилання
ЗП9 Безпека життєдіяльності. Цивільний захист  Посилання
ЗП10 Фізичне виховання
ПП1 Вступ до фаху
ПП3 Психофізіологія
ПП4 Загальна психологія
ПП6 Історія психології
ПП13 Практикум із загальної психології
2 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП5 Іноземна мова професійного спілкування
ЗП7 Педагогіка
ПП2 Психологія особистості
ПП5 Вікова психологія
ПП11 Психологія спілкування
ПП12 Патопсихологія
ПП16 Основи психологічної корекції
Шифр у НП Вибіркові дисципліни  Силабуси
3 семестр (1 дисципліна)
ВК1 Диференційна психологія  Посилання
ВК2 Психологія впливу  Посилання
4 семестр (1 дисципліна)
ВК3 Психологія девіантної поведінки  Посилання
ВК4 Політична психологія  Посилання
3 Курс
Шифр у НП  Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП5 Іноземна мова професійного спілкування
ПП7 Соціальна психологія
ПП9 Педагогічна психологія
ПП12 Патопсихологія
ПП18 Курсова робота з вікової психології
Шифр у НП Вибіркові дисципліни Силабуси
5 семестр (3 дисципліни)
ВК5 Психологія медіакомунікаціїї  Посилання
ВК6 Психологія підприємницької діяльності  Посилання
ВК7 Психологія управління  Посилання
ВК8 Психологія адиктивної поведінки  Посилання
ВК9 Методика викладання психології  Посилання
ВК10 Психологія сімейних відносин  Посилання
6 семестр (3 дисципліни)
ВК12 Психологія дитячо-батьківських стосунків  Посилання
ВК13 Психологія ідентичності  Посилання
ВК14 Соціально-психологічний тренінг  Посилання
ВК15 Етнопсихологія  Посилання
ВК16 Діяльність практичного психолога в закладах освіти  Посилання
ВК17 Організаційна психологія і консультування персоналу  Посилання
ПП19 Курсова робота за фахом
4 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП5 Іноземна мова професійного спілкування
ПП8 Економічна психологія
ПП10 Психотерапія криз і травм
ПП15 Основи психологічного консультування та психотерапії
ПП17 Конфліктологія
Вибіркові дисципліни
ВК18 Психологія творчої діяльності  Посилання
ВК16 Психологія медіації та вирішення конфліктних ситуацій  Посилання
ВК20 Психологія кар’єри  Посилання
ВК21 Арт-терапія  Посилання
ВК22 Соціальна політика та соціальна робота  Посилання
ВК23 Психологія маркетингу та PR в організації  Посилання
ВК24 Психологічні методи підбору конкурентоспроможного персоналу  Посилання
ВК25 Психологічний супровід інклюзивної освіти  Посилання
ПСИХОЛОГІЯ НП
ПСИХОЛОГІЯ ОПП
1 курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП1 Основи академічного письма  Посилання
ЗП2 Політологія та економічна соціологія
ЗП3 Історія світової культури  Посилання
ЗП4 Філософія
ЗП5 Іноземна мова професійного спілкування
ЗП6 Інформатика
ЗП9 Безпека життєдіяльності. Цивільний захист
ЗП10 Фізичне виховання
ПП1 Вступ до фаху
ПП2 Психофізіологія
ПП3 Загальна психологія
ПП4 Практикум із загальної психології
2 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП5 Іноземна мова професійного спілкування
ЗП7 Педагогіка
ЗП8 Цивільне право  Посилання
ПП5 Психологія особистості
ПП6 Історія психології
ПП7 Диференційна психологія
ПП8 Вікова психологія
ПП9 Психодіагностика
ПП10 Психологія спілкування
ПП11 Основи психологічної корекції
ПП20 Курсова робота з вікової психології
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (2)  Силабуси
4 семестр (2 дисципліна)
ВК1 Психологія підприємницької діяльності
ВК2 Психологія управління
ВК3 Психологія впливу
ВК4 Тренінг комунікативності
3 Курс
Шифр у НП  Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП5 Іноземна мова професійного спілкування
ПП12 Соціальна психологія
ПП13 Соціально-психологічний тренінг
ПП14 Психотерапія криз і травм
ПП15 Клінична психологія
ПП16 Діяльність практичного психолога в закладах освіти
ПП18 Організаційна психологія і консультування персоналу
ПП21 Курсова робота за фахом
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (5) Силабуси
5 семестр (2 дисципліни)
ВК5 Психологія девіантної поведінки
ВК6 Етнопсихологія
ВК7 Основи патопсихології
ВК8 Психологія сімейних відносин
6 семестр (3 дисципліни)
ВК9 Педагогічна психологія
ВК10 Психологія ідентичності
ВК11 Політична психологія
ВК12 Психологія дитячо-батьківських стосунків
ВК13 Психологія медіакомунікації
ВК14 Експериментальна психологія
4 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП5 Іноземна мова професійного спілкування
ПП17 Конфліктологія
ПП19 Основи психологічного консультування та психотерапії
Вибіркові дисципліни (5)
7 семестр (3 дисципліни)
ВК15 Економічна психологія
ВК17 Психологія медіації та вирішення конфліктних ситуацій
ВК18 Психологія творчої діяльності
ВК19 Арт-терапія
ВК20 Соціальна політика та соціальна робота
ВК21 Психологія маркетингу та PR в організації
8 семестр (2 дисципліни)
ВК22 Психологічні методи підбору конкурентоспроможного персоналу
ВК23 Психологічний супровід інклюзивної освіти
ВК24 Гендерна психологія
ВК25 Психологія соціальних об’єднань