Управління персоналом та економіка праці

ЕКОНОМІКА НП
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ОПП
1 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП1 Основи академічного письма  Посилання
ЗП2 Вища математика та теорія ймовірностей  Посилання
ЗП3 Політологія та економічна соціологія  Посилання
ЗП4 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ЗП5 Фізичне виховання  Посилання
ЗП6 Безпека життєдіяльності. Цивільний захист  Посилання
ЗП7 Філософія  Посилання
ЗП8 Інформатика  Посилання
ЗП9 Загальна економічна теорія  Посилання
ЗП10 Економічна історія  Посилання
ЗП11 Правові засади фінансово-економічної діяльності в Україні  Посилання
ПП3 Міжнародна економіка  Посилання
ПП4 Основи менеджменту
2 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП4 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ЗП12 Курсова робота з ЗЕТ  Посилання
ПП1 Мікроекономіка  Посилання
ПП5 Статистика
ПП7 Економіка підприємства
ПП6 Економічна кібернетика  Посилання
ПП8 Економіка праці і соціально-трудові відносини  Посилання
ПП2 Макроекономіка  Посилання
ПП9 Вступ дo фaxy  Посилання
ПП10 Фінанси
ПП11 Маркетинг
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (2) Силабуси
  3 семестр (1 дисципліна)  
ВК1 Самоменеджмент  Посилання
ВК3 Історія світової економіки  Посилання
4 семестр (1 дисципліна)
ВК2 Психологія ділового спілкування  Посилання
ВК4 Інтернет-технології в бізнесі  Посилання
3 Курс
 Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП4 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ПП12 Гроші та кредит  Посилання
ПП16 Управління трудовим потенціалом  Посилання
ПП17 Облік і аудит
ПП18 Управління персоналом
ПП13 Трудове право  Посилання
ПП14 Інформаційні технології в управлінні персоналом  Посилання
ПП15 Економічний аналіз  Посилання
ПП19 Технології кадрової роботи  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (4) Силабуси
  5 семестр (2 дисципліни)  
ВК5 Ринок праці
ВК6 Демографічна статистика
ВК7 Соціальна політика  Посилання
ВК8 Соціальна статистика
  6 семестр (2 дисципліни)
ВК9 Соціальна економіка  Посилання
ВК10 Інформаційні технології в управлінні економікою  Посилання
ВК11 Організація та нормування праці  Посилання
ВК12 Бізнес статистика  Посилання
4 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП4 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ПП20 Аналіз і планування трудових показників  Посилання
ПП21 Мотивація персоналу  Посилання
ПП22 Економіко-математичні методи і моделі в УП і ЕП  Посилання
ПП23 Курсова робота за фахом  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (5) Силабуси
  7 семестр (3 дисципліни)  
ВК13 Соціологія праці  Посилання
ВК14 Бізнес-комунікації
ВК15 Організаційна поведінка  Посилання
ВК16 Лідерство та психологія управління
ВК17 Основи охорони праці  Посилання
ВК18 Етика та етикет ділового спілкування
ВК19 Кадрове забезпечення управління інноваціями
  8 семестр (2 дисципліни)
ВК20 Аудит персоналу  Посилання
ВК21 Корпоративна соціальна відповідальність
ВК22 Зарубіжні моделі оплати праці  Посилання
ВК23 Економіка знань