072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Молодший бакалавр

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансовій та банківській сферах та є універсальною. Випускники спеціальності мають широку сферу працевлаштування та здатні виконувати професійні роботи у комерційних банках, страхових, інвестиційних компаніях, фінансових установах та організаціях. Випускники працюють на посадах, які потребують розв’язання типових прикладних задач.
Освітня програма  «Фінанси, банківська справа та страхування»
Опис Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» дозволяє студентам оволодіти базовими знаннями з теорії та практики фінансів, банківської справи та страхування.

У результаті навчання за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» студенти набудуть ключових компетенцій з фінансів, оволодіють новітніми фінансовими технологіями у фінансовій, банківській та страховій сферах.

Отримані знання сприятимуть формуванню базових професійних компетенцій для роботи у фінансових установах, комерційних банках, страхових компаніях, тощо.

Знання та вміння Здатність здійснювати ефективні комунікації. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення у певних ситуаціях. Знати та розуміти базові економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
ДИСЦИПЛІНИ


ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» (молодший бакалавр) 

Випускники даної ОП можуть обіймати такі посади:

  • економісти
  • сділоводи та менеджери з обслуговування фізичних осіб  в банківських установах
  • спеціалісти всіх відділів та управлінь і казначейській службі
  • інспекторський склад в податкових органах

Контактна особа:

декан факультету фінансів та банківської справи, д.е.н., професор

Гончаренко Олена Миколаївна

+38 093 297 14 44

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів )

Бюджет / контракт 

Вагові коефіцієнти 
1. Українська мова та література 0,40
2. Математика або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,50