Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки

Кузіна
Руслана Віліївна
к.е.н, доцент, завідувач кафедри

Кафедра створена у вересні 1968р. в результаті виділення з кафедри народногосподарського планування. Першим завідуючим був Познахірін Ф.Л., доктор економічних наук, професор, відомий фахівець з дослідження проблем розвитку галузі вівчарства в країні. Одночасно Ф.Л. Познахірін працював на посаді проректора інституту, а з червня 1971-го по травень 1972-го рр. виконував обов’язки ректора Вузу. Він був фундатором кафедри, сформував її склад.

В 1972 р. кафедру очолив Станіслав Григорович Дяченко, доктор економічних наук, професор, який займався дослідженням проблеми економіки, організації, планування та управління сільськогосподарським виробництвом в степовій зоні України.

За час керівництва кафедрою д.е.н., професора С.Г. Дяченко створена наукова школа по напрямкам підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. На базі проведених наукових досліджень захищено 14 дисертаційних робіт, видано 5 монографій, 300 статей і понад 100 методичних рекомендацій та посібників для студентів.

З 2002р. до 2006 р. кафедру очолював д.е.н., професор В.В.Деречин. Кафедра займалась науково-дослідною роботою. Викладачі кафедри опублікували понад 60 статей, 3 навчальних посібника та методичні рекомендації по дисциплінам кафедри.

З березня 2007 р. кафедру очолювала професор Л.Е. Дяченко. За цей період викладачами кафедри підготовлено і видано: курси лекцій по 5 дисциплінам кафедри загальним обсягом – 70 д. а., 25 методичних розробок та понад 80 наукових статей, 3 монографії – 35 д. а.

З 1 квітня 2015 року кафедру очолює к.е.н., доцент Кузіна Р.В.

З 1 вересня 2015 року кафедру «Економіки, організації та обліку в АПК» перейменовано в кафедру «Обліку та оподаткування в галузях економіки».

На кафедрі також постійно проводиться робота щодо поліпшення якісного складу професорського-викладацького складу. Серед членів кафедри: 8 доцентів і 3 викладачів. Кафедра працює над темою «Перспективи та напрями розвитку обліку та оподаткування в галузях економіки в умовах глобалізації».

Кузіна
Руслана Віліївна

к.е.н, доцент, завідувач кафедри

Радова
Олена Валеріївна

доцент

Добрунік
Тетяна Пилипівна

к.е.н., доцент

Суворовський
Олександр Леонардович

к.м.н, доцент

Ілюхіна
Наталія Петрівна

доцент

Сєннікова
Тетяна Савелівна

ст.викладач

Бойко
Ольга Станиславівна

викладач

Аскерова
Ірина Гусейнівна

викладач

Підручники та навчальні посібники:
 1. Ілюхіна Н.П., Боцян Т.В., Муренко Т.О., Самострол С.В. «Організація та методика контролю діяльності промислових підприємств» Одеса: «Атланта», 2011 р. – 243 с.
 2. Методологія наукових досліджень та практична підготовка: Практикум (навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.) /Л.А. Бахчиванжи, Л.Е. Дяченко, Н.А. Добрянська, Т.П. Добрунік, Л.В. Лопотан, С.В. Почколіна, О.В. Радова. / – Одеса: Пальміра-2012. – 254 с.
 3. Островський П.І., Гострік О.М., Добрунік Т.П., Радова О.В. Моделювання економічних процесів: Навчальний посібник. – Одеса, ОНЕУ, 2012. – 132 с.
 4. Практикум з дисципліни «Економіка агроформувань» для студентів II-III курсів денної форми навчання всіх спеціальностей /Відп. за випуск Л.Е. Дяченко – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2012 р. – 111 с.
 5. Кузіна Р.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності/ Кузіна Р.В. – Одеса: ОНЕУ, 2015. – 102 с.
 6. Облік у галузях економіки: навчальний посібник/ Р.В.Кузіна, Т.П. Добрунік, О.В. Радова, О.В. Обнявко, Н.П. Ілюїіна, О. Б. Негрі. – Херсон: ОЛДІ – Плюс, 2017.-508с
Монографії кафедри за останні роки:
 1. Агробізнес: Актуальні проблеми та напрямки його розвитку: Монографія.// За ред. кандидата екон. наук, професора Л.Е. Дяченко – Одеса: 2010. – 240 с.
 2. Формування трудового потенціалу аграрних підприємств та підвищення ефективності його використання Монографія / Л.А. Бахчиванжи, Л.Е. Дяченко, Н.А. Добрянська, Т.А. Дуранова, Н.В. Голозубова, Л.В. Лопотан, Т.А. Малярчук, С.В. Почколіна – Одеса: ВА «АСПЕКТ», 2012-124 с.
 3. Проблеми та шляхи їх вирішення в системі переробних підприємств. Монографія. // За ред. кандидата екон. наук, професора Л.Е. Дяченко – Одеса: 2015. – 180 с.
 4. Корпоративний облік і звітність в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку: Монографія / Р.В. Кузіна. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 416с.
Комплексні дослідження кафедри
 1. З 2015 по 2017 рр. проводиться дослідження за комплексною темою «Перспективи та напрямки розвитку обліку та оподаткування за галузями економіки в умовах глобалізації».
 2. З 2012 по 2014 рр. проводилась дослідження за комплексною темою «Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств агропродовольчого комплексу».
 3. З 2009 – 2011 рр. колективом кафедри велися дослідження за комплексною темою: «Напрямки ефективного розвитку сільськогосподарських та переробних підприємств регіону Одеської області».
 4. Протягом 2010 – 2011 рр. проводилась науково-дослідна робота по госпрозрахунковій темі «Стратегічні напрямки розвитку СТОВ «РОЗДІЛЬНЯНСЬКЕ».
 5. Протягом 2009 – 2010 рр. проводилась науково-дослідна робота по госпрозрахунковій темі «Стратегія економічного розвитку ТОВ «ТОПАЗ».
 6. Протягом 2008 – 2009 рр. проводилась науково-дослідна робота по госпрозрахунковій темі «Формування стратегії підвищення прибутку ТОВ «УСПЕНІВСЬКЕ».

📌Завідуюча кафедрою обліку та оподаткування ОНЕУ Кузіна Руслана Віліївна  здобула грант у рамках американської програми культурно-освітнього обміну ім. Г’юберта Гамфрі 🇺🇸

https://ed.psu.edu/international-programs/humphrey-fellowship-program/humphrey-fellows-2018-2019

Завідуюча кафедрою обліку та оподаткування ОНЕУ Кузіна Руслана Віліївна  здобула грант у рамках американської програми культурно-освітнього обміну ім. Г’юберта Гамфрі, що спрямована на розвиток професійних та лідерських якостей експертів у ключових для їх країн сферах.

У 2018-2019 році серед 150 учасників програми з 97 країн четверо – українці: Кузіна Руслана, Лала Зінкевич, Антон Шевченко и Светлана Таран. Це не тільки найбільша представленість від однієї держави, а й рекордна кількість учасників від України, порівняно з усіма попередніми роками. Це пов’язано, передусім, з тим, що на конкурсний відбір від нашої країни було висунуто багато сильних кандидатів із насправді високим потенціалом реалізації набутих нових знань, а також із прагненням американської сторони залучити цього року нашу державу одразу по чотирьох напрямах: освіта, економічний розвиток, державне управління та протидія російській пропаганді.

16.03.2018 року в Одесі відбувся “Бухгалтерський семінар практикум: Закриваємо рік” за участю у якості спікера  завідуючей кафедри Обліку та оподаткування в ГЕ д.е.н. Кузіної Р.В.

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Україна, Молдова, Румунія)!

 Для участі в роботі конференції необхідно надіслати:

1. Назву тез, ПІБ учасника, а також ПІБ керівника до 8. 03. 2018 р.;

2.Файл із тезами згідно з вимогами до 30.03. 2018 р. Ім’я файлу має відповідати прізвищу першого автора.

Пакет документів необхідно надіслати на електронну адресу  dacctax@gmail.com

Детальну інформацію Ви можете побачити в інформаційному листі

 

16 лютого 2018 року завідуюча кафедрою обліку та оподаткування в галузях економіки

Кузіна Р.В. взяла участь в БУХГАЛТЕРСЬКОМУ СЕМІНАРІ-ПРАКТИКУМІ

«ЗАКРИВАЄМО РІК: ЗВІТНІСТЬ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК»

в якості спікера з актуальних питань  бухгалтерської та  фінансової звітності.

вул. Пушкінська, 25, к. 203
725-21-24
eoo.apk@oneu.edu.ua

Радова О.В. “Управління ефективністю бізнеса” 2 курс: 15.06 – 11.35, 21.06 – 13.00

Кузіна Р.В. “Податкові ризики і податкові планування” 5 курс: 20.06 – 11.35

 • Облік у фінансових установах і суб’єктах фондового ринку
 • Управлінський облік і економічна діагностика туристичних підприємств
 • Управлінський облік та економічна діагностика готельно-ресторанних підприємств
 • Моделювання економічних процесів підприємства
 • Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва
 • Контролінг
 • Професійна етика в бізнесі
 • Системи і моделі бухгалтерського обліку
 • Особливості обліку в галузях
 • Система технологій в харчовій промисловості
 • Економіка та організація агроформувань
 • Особливості обліку та звітності на підприємствах аграрного сектору
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Стратегія підприємства
 • Ризикологія