Кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки

Кузіна
Руслана Віліївна
к.е.н, доцент, завідувач кафедри

Кафедра створена у вересні 1968р. в результаті виділення з кафедри народногосподарського планування. Першим завідуючим був Познахірін Ф.Л., доктор економічних наук, професор, відомий фахівець з дослідження проблем розвитку галузі вівчарства в країні. Одночасно Ф.Л. Познахірін працював на посаді проректора інституту, а з червня 1971-го по травень 1972-го рр. виконував обов’язки ректора Вузу. Він був фундатором кафедри, сформував її склад.

В 1972 р. кафедру очолив Станіслав Григорович Дяченко, доктор економічних наук, професор, який займався дослідженням проблеми економіки, організації, планування та управління сільськогосподарським виробництвом в степовій зоні України.

За час керівництва кафедрою д.е.н., професора С.Г. Дяченко створена наукова школа по напрямкам підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. На базі проведених наукових досліджень захищено 14 дисертаційних робіт, видано 5 монографій, 300 статей і понад 100 методичних рекомендацій та посібників для студентів.

З 2002р. до 2006 р. кафедру очолював д.е.н., професор В.В.Деречин. Кафедра займалась науково-дослідною роботою. Викладачі кафедри опублікували понад 60 статей, 3 навчальних посібника та методичні рекомендації по дисциплінам кафедри.

З березня 2007 р. кафедру очолювала професор Л.Е. Дяченко. За цей період викладачами кафедри підготовлено і видано: курси лекцій по 5 дисциплінам кафедри загальним обсягом – 70 д. а., 25 методичних розробок та понад 80 наукових статей, 3 монографії – 35 д. а.

З 1 квітня 2015 року кафедру очолює к.е.н., доцент Кузіна Р.В.

З 1 вересня 2015 року кафедру «Економіки, організації та обліку в АПК» перейменовано в кафедру «Обліку та оподаткування в галузях економіки».

На кафедрі також постійно проводиться робота щодо поліпшення якісного складу професорського-викладацького складу. Серед членів кафедри: 8 доцентів і 3 викладачів. Кафедра працює над темою «Перспективи та напрями розвитку обліку та оподаткування в галузях економіки в умовах глобалізації».

Підручники та навчальні посібники:
 1. Радова О.В.,  Ілюхіна Н.П.  Навчальний посібник «Системи і моделі бухгалитерського обліку,  Одеса ОНЕУ 2017. Мукачівський державний університет Економіка і суспільство випуск 10/2017
 2. Ілюхіна Н.П., Боцян Т.В., Муренко Т.О., Самострол С.В. «Організація та методика контролю діяльності промислових підприємств» Одеса: «Атланта», 2011 р. – 243 с.
 3. Методологія наукових досліджень та практична підготовка: Практикум (навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.) /Л.А. Бахчиванжи, Л.Е. Дяченко, Н.А. Добрянська, Т.П. Добрунік, Л.В. Лопотан, С.В. Почколіна, О.В. Радова. / – Одеса: Пальміра-2012. – 254 с.
 4. Островський П.І., Гострік О.М., Добрунік Т.П., Радова О.В. Моделювання економічних процесів: Навчальний посібник. – Одеса, ОНЕУ, 2012. – 132 с.
 5. Практикум з дисципліни «Економіка агроформувань» для студентів II-III курсів денної форми навчання всіх спеціальностей /Відп. за випуск Л.Е. Дяченко – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2012 р. – 111 с.
 6. Кузіна Р.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності/ Кузіна Р.В. – Одеса: ОНЕУ, 2015. – 102 с.
 7. Облік у галузях економіки: навчальний посібник/ Р.В.Кузіна, Т.П. Добрунік, О.В. Радова, О.В. Обнявко, Н.П. Ілюїіна, О. Б. Негрі. – Херсон: ОЛДІ – Плюс, 2017.-508с
Монографії кафедри за останні роки:
 1. Агробізнес: Актуальні проблеми та напрямки його розвитку: Монографія.// За ред. кандидата екон. наук, професора Л.Е. Дяченко – Одеса: 2010. – 240 с.
 2. Формування трудового потенціалу аграрних підприємств та підвищення ефективності його використання Монографія / Л.А. Бахчиванжи, Л.Е. Дяченко, Н.А. Добрянська, Т.А. Дуранова, Н.В. Голозубова, Л.В. Лопотан, Т.А. Малярчук, С.В. Почколіна – Одеса: ВА «АСПЕКТ», 2012-124 с.
 3. Проблеми та шляхи їх вирішення в системі переробних підприємств. Монографія. // За ред. кандидата екон. наук, професора Л.Е. Дяченко – Одеса: 2015. – 180 с.
 4. Корпоративний облік і звітність в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку: Монографія / Р.В. Кузіна. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 416с.
Комплексні дослідження кафедри
 1. З 2015 по 2017 рр. проводилось дослідження за комплексною темою «Перспективи та напрямки розвитку обліку та оподаткування за галузями економіки в умовах глобалізації».
 2. З 2012 по 2014 рр. проводилась дослідження за комплексною темою «Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств агропродовольчого комплексу».
 3. З 2009 – 2011 рр. колективом кафедри велися дослідження за комплексною темою: «Напрямки ефективного розвитку сільськогосподарських та переробних підприємств регіону Одеської області».
 4. Протягом 2010 – 2011 рр. проводилась науково-дослідна робота по госпрозрахунковій темі «Стратегічні напрямки розвитку СТОВ «РОЗДІЛЬНЯНСЬКЕ».
 5. Протягом 2009 – 2010 рр. проводилась науково-дослідна робота по госпрозрахунковій темі «Стратегія економічного розвитку ТОВ «ТОПАЗ».
 6. Протягом 2008 – 2009 рр. проводилась науково-дослідна робота по госпрозрахунковій темі «Формування стратегії підвищення прибутку ТОВ «УСПЕНІВСЬКЕ».

📌Посол України в США Валерій Чалий (Valeriy Chaly) провів зустріч з українськими учасниками програми культурно-освітнього обміну ім. Г’юберта Гамфрі Sveta Taran, Ruslana Kuzina та Lala Zinkevich

1 листопада 2018. Посол України в США Валерій Чалий (Valeriy Chaly) провів зустріч з українськими учасниками програми культурно-освітнього обміну ім. Г’юберта Гамфрі Sveta Taran, Ruslana Kuzina та Lala Zinkevich.

Протягом свого перебування у Сполучених Штатах до середини 2019 року вони не тільки здобуватимуть академічні знання та практичні навички у рамках обміну досвідом з американськими колегами, а й братимуть активну участь в житті місцевих громад, у т.ч. поширюватимуть обізнаність американців про Україну. У цьому зв’язку, у рамках зустрічі було обговорено актуальні напрями такої інформаційної роботи, а також можливості для взаємодії з Посольством. Крім того, Валерій Чалий ознайомив гостей з України з діяльністю українського диппредставництва та історією будинку, де воно розташовано.

📌Завідуюча кафедрою обліку та оподаткування ОНЕУ Кузіна Руслана Віліївна  здобула грант у рамках американської програми культурно-освітнього обміну ім. Г’юберта Гамфрі 🇺🇸

https://ed.psu.edu/international-programs/humphrey-fellowship-program/humphrey-fellows-2018-2019

Завідуюча кафедрою обліку та оподаткування ОНЕУ Кузіна Руслана Віліївна  здобула грант у рамках американської програми культурно-освітнього обміну ім. Г’юберта Гамфрі, що спрямована на розвиток професійних та лідерських якостей експертів у ключових для їх країн сферах.

У 2018-2019 році серед 150 учасників програми з 97 країн четверо – українці: Кузіна Руслана, Лала Зінкевич, Антон Шевченко и Светлана Таран. Це не тільки найбільша представленість від однієї держави, а й рекордна кількість учасників від України, порівняно з усіма попередніми роками. Це пов’язано, передусім, з тим, що на конкурсний відбір від нашої країни було висунуто багато сильних кандидатів із насправді високим потенціалом реалізації набутих нових знань, а також із прагненням американської сторони залучити цього року нашу державу одразу по чотирьох напрямах: освіта, економічний розвиток, державне управління та протидія російській пропаганді.

16.03.2018 року в Одесі відбувся “Бухгалтерський семінар практикум: Закриваємо рік” за участю у якості спікера  завідуючей кафедри Обліку та оподаткування в ГЕ д.е.н. Кузіної Р.В.

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Україна, Молдова, Румунія)!

 Для участі в роботі конференції необхідно надіслати:

1. Назву тез, ПІБ учасника, а також ПІБ керівника до 8. 03. 2018 р.;

2.Файл із тезами згідно з вимогами до 30.03. 2018 р. Ім’я файлу має відповідати прізвищу першого автора.

Пакет документів необхідно надіслати на електронну адресу  dacctax@gmail.com

Детальну інформацію Ви можете побачити в інформаційному листі

 

16 лютого 2018 року завідуюча кафедрою обліку та оподаткування в галузях економіки

Кузіна Р.В. взяла участь в БУХГАЛТЕРСЬКОМУ СЕМІНАРІ-ПРАКТИКУМІ

«ЗАКРИВАЄМО РІК: ЗВІТНІСТЬ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК»

в якості спікера з актуальних питань  бухгалтерської та  фінансової звітності.

Міжнародне стажування Кузіной Р.В. в Пенсильванському державному університеті (Penn state university), який входить до 100 найкращих університетів світу по версії Academic Ranking of World Universities – 77 в мире и 41 в США.
Програма включає проходження навчальних курсів, стажування в університеті, відвідування конференцій, різних Воркшопів, лекцій, волонтерства та інше.

вул. Пушкінська, 25, к. 203
725-21-24
eoo.apk@oneu.edu.ua

 • Облік у фінансових установах і суб’єктах фондового ринку
 • Управлінський облік і економічна діагностика туристичних підприємств
 • Управлінський облік та економічна діагностика готельно-ресторанних підприємств
 • Моделювання економічних процесів підприємства
 • Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва
 • Контролінг
 • Професійна етика в бізнесі
 • Системи і моделі бухгалтерського обліку
 • Особливості обліку в галузях
 • Система технологій в харчовій промисловості
 • Економіка та організація агроформувань
 • Особливості обліку та звітності на підприємствах аграрного сектору
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Стратегія підприємства
 • Ризикологія

Радова О.В. “Управління ефективністю бізнеса” 2 курс: 15.06 – 11.35, 21.06 – 13.00