Бойко Ольга Станіславівна

Бойко Ольга Станіславівна

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта:

Одеський державний економічний університет, 2005 рік, спеціальність «облік і аудит»

📌Науковий ступінь:

К.е.н. Тема дисертації «Забезпечення умов модернізації підприємств олійно-жирової промисловості», 2016 рік.

📌Дисципліни:

«Облік у фінансових установах та суб’єктах фондового ринку», «Особливості корпоративного обліку та консолідація фінансової звітності», «Міжнародні стандарти фінансової звітності», «Accounting», «Accounting in foreign countries», «Бухгалтерський облік і звітність в управлінні», «Бухгалтерський облік», «Управлінський облік», «Оподаткування».

📌Підвищення кваліфікації:

З  «23» грудня 2016 року по  «23»  січня 2017 року стажування ТОВ «Ітеріс».

З 27.02.2017 р. по 03.03.2017  р. на базі Центра сучасних освітніх технологій ОНЕУ підвищення кваліфікації за програмою: «М.E.Doc».

З 17.07.2017 по 19.07.2017 за підтримки Спілки податкових консультантів України курс підвищення кваліфікації ВГО «СПКУ» з курсу «Актуальні питання сучасної системи оподаткування».

З 12.02.2018 р. по 12.03.2018 р. наукове стажування на кафедрі фінансового обліку та аудиту Вищої школи економіки в м. Прага (Чеська республіка).

Червень 2018 р.  – диплом Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (ACCA) по міжнародним стандартам фінансової звітності.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

International scientific conference «Corporate governance: strategies, technology, processes» October 26, 2018, Leipzig, Germany.

З 10.12.2018 р. по 04.02.2019 р. у рамках співпраці кафедри бухгалтерського обліку та Сертифікованого інституту фахівців по управлінському обліку (CIMA) тренінг Operational Case Study.

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії глобальної конкурентоспроможності: глобальне партнерство для сталого розвитку» 22 березня 2019 р. Черкаси, ЧДТУ.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні виклики – управлінські рішення» 29 березня 2019  р. Ірпінь, Університет ДФС Україні.

Міжнародна наукова економічна конференція «Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів» 17-18 травня 2019 р. Берегове, Закарпатський угорський університет ім. Ф. Ракоці ІІ

Міжнародна науково-практична конференція «Strategiczne perspektywy rozwoju współczesnego biznesu» 10-11 березня 2020 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» 21 травня 2020 р. Одеса: ОНЕУ

The 4th International scientific and practical conference «Modern science: problems and innovations» 28-30 June 2020, Stockholm, Sweden

Семінар «Трансферте ціноутворення – підготовка звіту про контрольовані операції» 10 липня 2020 р.

📌Наукові інтереси:

Міжнародні стандарти фінансової звітності, управлінський облік, консолідація фінансової звітності, фінансові інструменти,  модернізація підприємств

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – більше 60

📌Вибрані публікації 

  1. Бойко О.С., Балджи М.Д. Сутність модернізації в контексті сучасної економічної категорії. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. № 11. Ч. 1. С. 64-67.
  2. Бойко О.С. Методичне забезпечення розвитку процесу модернізації підприємств. Економічний вісник Переяслав-хмельницького державного педагогічного університету ім.  Г.  Сковороди. 2014. № 22/2. С. 92-96.
  3. Бойко О.С. Забезпечення модернізаційних процесів на промислових підприємствах. Науковий вісник ОНЕУ. 2016 . № 9 (241). С. 29-39;
  4. Бойко О.С., Губарь Л.А. Аналіз ефективності використання основних засобів на прикладі ТОВ «Холдингова компанія Мікрон». Науковий вісник ОНЕУ. 2018. № 2 (254). С. 43-57;
  5. O. Boiko, N. Kuprina, T.Stupnytska, K. Vaskovska, K.Baraniuk, T.Markova. Managing the competitiveness of the enterprise in the context of transformational change. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). 2019. Volume-8 Issue-2, July 2019. C. 3570-3575;
  6. O. Boiko, S. Khaminich, M. Broshkov, E. Kuznietsov, O. Ptashchеnko, V. Milcheva. Transformation of Managerial Innovations in Conditions of Digitalization of Market Relations. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). 2019. Volume-8 Issue-4, November 2019. C. 7888-7893;
  7. O. Boiko, S. Khaminich, E. Kuznietsov, O. Ptashchеnko, L. Halaz, V. Milcheva. Managing the product’s creation of an innovation-oriented engineering business. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) Volume 11, Issue 4, April 2020, pp. 278-289 .
  8. Бойко О.С., Гейко Л.М. Сучасний стан підприємств олійно-жирової промисловості Україні. Економічний простір: Збірник наукових праць ПДАБА. 2020. № 157. С. 32-37.

📌Посилання на профіль

Google Scholar 

ORCID