Scopus

>Scopus — бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Щодня оновлювана база даних Scopus містить записи аж до першого тому, першого випуску журналів провідних наукових видавництв. Вона забезпечує неперевершену підтримку в пошуку наукових публікацій і пропонує посилання на всі цитування з обширного обсягу доступних статей.

Дослідникам Scopus необхідний, передусім, для проведення якісного наукового пошуку. З його допомогою можна не тільки знайти найбільш репрезентативну добірку наукових статей на зацікавлену тему, але і відсортувати їх за різними критеріями. Наприклад, сортування за цитованостю дозволяє виділити найбільш впливові статті, що заслуговують першочергової уваги. Крім того, Scopus дає можливість дізнатися, хто цитував ці статті, а також вивести список статей, схожих по тематиці. Дані можливості Scopus підвищують якість і швидкість дослідницького пошуку.

В системі Scopus на кожного автора, чиї публікації є в індексованих журналах, автоматично формується особистий профіль з повними наукометричними даними: кількість статей автора, кількість посилань на них, його персональний індекс Хірша і т.ін. h-індекс, або індекс Хірша є одним з показників ефективності роботи вченого, заснованого на кількості його публікацій і їх цитувань. Показниками авторитетності журналу є імпактфактор або SNIP і SJR. Імпакт-фактор, або «показник впливу», розраховується як кількість посилань, які журнал отримав у поточному році на статті, опублікованих в ньому за два попередніх роки, поділене на кількість статей, опублікованих в ньому за той же період. Альтернативою імпакт-фактору служить індикатор SJR (SCImago Journal Rank), розроблений Scopus спільно з дослідницькою групою SCImago. Рейтинг журналів SJR дає можливість оцінити науковий престиж робіт вчених виходячи з кількості вагомих цитат на кожен документ. Журнал наділяє власним «престижем» або статусом інші журнали, цитуючи опубліковані в них матеріали. Фактично це означає, що цитата з джерела з відносно високим показником SJR має більшу цінність, ніж цитата з джерела з більш низьким показником SJR.

Реферативна база даних Scopus дає можливість отримати інформацію про публікації за останні 50 років і дозволяє проводити пошук новітніх даних у будь-якій предметній області з різноманітних наукових джерел, отримувати конкурентну інформацію, яка дозволить залишатися в курсі останніх наукових розробок, відкриттів нових напрямків роботи в цікавій предметної області

вул.Преображенська, 8
723-05-89
science@gmail.com

План наукових та науково-технічних заходів ОНЕУ у 2017 році

Перелік наукових фахових видань

Перелік електронних фахових видань


Детальна інформація про Scopus

Перелік журналів України, які індексуються в Scopus-2017

Перелік видань, які індексуються у Web of Science

Arts and Humanities Citation Index Source Publication

Science Citation Index Expanded Source Publication

Social Science Citation Index Source Publication

Перелік українських видань, які індексуються в Index Copernicus

Рейтинг ОНЕУ та кафедр в проекті “Бібліометрика української науки”

Рейтинг науковців ОНЕУ в Google Scholar


Перелік комунальних підприємств м. Одеси

Перелік підприємств і організацій одеського регіону, що мають позитивну динаміку господарського розвитку у 2010-2011 рр.

Перспективний план діяльності кафедр з науково-дослідної роботи на 2011-2015 рр.

Розпорядження проректора ОНЕУ з наукової роботи Ковальова А.І. щодо госпдоговірних тем на 2012 рік


Документація по оформленню госпдоговорної тематики

Договір на виконання науково-дослідних робіт


Бюлетень ВАК України, №1, 2003


Про План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році