Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (магістратура)

Освiтнi програми

 1. Економіка та стратегія розвитку підприємства
 2. Економіка, планування та управління бізнесом
 3. Муніципальна економіка
 4. Експертиза товарів та послуг

Підприємництво є рушійною силою національної економіки та запорукою її економічного зростання. За будь-яких умов господарювання є потреба у фахівцях у галузі підприємництва – управлінців (власників, керівників, директорів, менеджерів), здатних ефективно працювати на підприємствах різних галузей та сфер національної економіки різних форм власності, органах державного та регіонального управління чи успішно створювати нові види бізнесу.

Освітньо-професійна програма «Економіка та планування бізнесу» (бакалаври) та «Економіка, планування та управління бізнесом» (магістри) охоплює організаційні, економічні, управлінські, правові, податкові та багато інших питань у галузі підприємництва. Зорієнтована на підготовку фахівців з питань створення та ефективного ведення бізнесу у різних сферах та галузях національної економіки.

Освітньо-професійна програма «Муніципальна економіка» охоплює організаційні, економічні, управлінські, правові, податкові та багато інших питань підприємництва у муніципальному секторі економіки. Зорієнтована на підготовку фахівців із управління економікою на муніципальному рівні, планування місцевого економічного розвитку, управління державними / регіональними / місцевими програмами соціально-економічного розвитку, ефективного здійснення підприємницької діяльності на муніципальному рівні, розробки та впровадження проектів місцевого економічного розвитку, залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації програм/проектів.

ПІБ Посада
Олексій Василенко Middle PPC Specialist у рекламному агентстві «Netpeak»
Марианна Жосан Співзасновник, директор «REEF»

Співзасновник, директор «Terrace. Sea view»

Анастасія Зеленська Провідний менеджер в компанії «LIGA.net» (м. Київ)
Деніс Шацило Журналіст, Інтернет – видання «Редакція»
Анатолій Кавун Власник агентства «Шоу-центр». Засновник платформи «Доброе дело». Меценат.
Юрій Корінь,

Сергій Корінь

Сo-owner в «Ruta Family Club Hotel»
Лана Сароян Комерційний директор ресторану «Benedikt» та «Парк культуры и отдыха им. Горького. Одесса»
Юрій Шипков CEO в «Хорошо Погуляли – Мероприятия и Праздники»
Олексій Абдал Шоу – мен. Сo-owner в «Most Event»
Даніїл Топольницький Підприємець,

Депутат Таіровської ОТГ

Віталій Свічинський Заступник голови в Одеська обласна державна адміністрація
Сергій Посний Приватна психотерапевтична практика
Олена Люшневська Арт – директор в компанії «Артмаксима – Event компанія»
Посада Середня заробітна плата

(станом на 1.01.2019 року)

Директор малого підприємства (за видами економічної діяльності) 12 000 – 30 000 грн.
Помічник керівника підприємства від 8 000 грн.
Економічний радник від 10 000 грн
Економіст з планування від 15 000 грн
Провідний фахівець / економіст економіко-аналітичних відділів підприємств від 10 000 грн.
Менеджер підприємницьких проектів і програм / Project Manager від 15 000 грн
Головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування розвитку ринків від 14 000 грн.
Фахівець-аналітик із дослідження ринку товарів та послуг від 12 000 грн
Експерт з питань місцевого розвитку від 14 000 грн
Менеджер підприємницьких та інших проектів і програм від 16 000 грн
Головний спеціаліст з регіонального та місцевого розвитку органів державної виконавчої влади від 10 000 грн.
Головний спеціаліст з регіонального та місцевого розвитку органів місцевого самоврядування від 7 000 грн.

Навчальні дисципліни, які входять до освітньої магістерської програми «Економіка та стратегія розвитку підприємства»

 1. Корпоративний тайм-менеджмент
 2. Контролінг
 3. Математичні методи та моделі управління підприємством
 4. Стратегічне управління підприємством
 5. Управління вартістю підприємства
 6. Економіка та організація іноваційно-інвестиційного розвитку підприємства
 7. Управління інтелектуальною власністю
 8. Управління якістю та конкурентноспроможністю підприємства
 9. Методи аналізу у біржевій діяльності
 10. Методологія наукових досліджень

 

Навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми «Економіка, планування та управління бізнесом»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль (іспит/залік) Прізвище, ім’я, по батькові викладача
Макроекономічні проблеми реального і фінансового сектора економіки в глобальному процесі реіндустріалізації 120 5-й іспит Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
Математичні методи і моделі в управлінні підприємством 150 5-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Планування ділового розвитку суб’єктів господарювання 150 5-й іспит Маркітан О.С.
Комерційні обчислювання у проектуванні бізнесу 150 5-й іспит Карпов В.А.
Управління проектами 150 5-й іспит Маркітан О.С.
Економіка та організація міського господарства 150 5-й іспит Клєвцєвич Н.А.
Аналіз та прогнозування кон`юнктури ринку 150 5-й іспит Янковий В.О.
Антикризове управління в бізнесі 150 5-й іспит Ковальов А.І.
Методологія наукових досліджень 120 5-й залік Сментина Н.В.
Торговельне підприємництво 120 5-й іспит Однолько В.О.
Правове регулювання підприємницької діяльності 120 5-й залік Старченко А.Ю.
Організація бізнесу в різних сферах діяльності 150 5-й залік Осипова М.М.
Управління міжнародною конкуренто-спроможністю суб’єктів господарювання 150 5-й залік Горбаченко С.А.
Організація біржової торгівлі 150 5-й залік Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку

Навчальні дисципліни, які входять до освітньо-професійної програми «Муніципальна економіка»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль (іспит/залік) Прізвище, ім’я, по батькові викладача
Макроекономічні проблеми реального і фінансового сектора економіки в глобальному процесі реіндустріалізації 120 5-й іспит Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
Математичні методи і моделі в управлінні підприємством 150 5-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Підготовка та супровід грантових проектів 150 5-й іспит Фіалковська А.А.
Стратегічне планування місцевого розвитку 150 5-й іспит Сментина Н.В.
Управління проектами місцевого розвитку 150 5-й іспит Горбаченко С.А.
Економіка та організація міського господарства 150 5-й іспит Клєвцєвич Н.А.
Муніципальне право 150 5-й іспит Гніздовська Г.М.
Антикризове управління 150 5-й іспит Ковальов А.І.
Методологія наукових досліджень 120 5-й залік Сментина Н.В.
Управління власністю територіальної громади 150 5-й іспит Клєвцєвич Н.А.
Економіка, організація та управління регіоном 150 5-й залік Гейко Л.М.
Муніципальний маркетинг 120 5-й залік Кафедра маркетингу
Психологія ефективної ділової комунікації 120 5-й залік Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Управління місцевими фінансами 150 5-й залік Кафедра фiнансiв

Навчальні дисципліни, які входять до освітньої магістерської програми «Експертиза товарів та послуг»

 

Назва дисципліни Кількість кредитів Форма
підсумкового контролю
Семестр

Обов’язкові дисципліни

Макроекономічні проблеми реального і фінансового сектора економіки в глобальному процесі реіндустріалізації 4 Іспит 2
Математичні методи й моделі в управлінні підприємством 5

 

Залік 1
Експертиза товарів 6 Іспит 1
Експертиза послуг 6 Іспит 1
Організація біржової торгівлі 4 Залік 1
Управління якістю товарів 5 Іспит 2
Управління безпечністю товарів 5 Іспит 2
Академічний курс іноземної мови 4 Залік 1
Управління інтелектуальною власністю 4 Залік 1

Вибіркові дисципліни

Міжнародне технічне регулювання 4 Залік 1
Організація захисту прав споживачів 5 Залік 2
Судово–товарознавча експертиза 4 Залік 2
Економіка та організація інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства 5 Іспит 1
Стратегічне управління підприємством 5 Залік 2
Міжнародне технічне регулювання 4 Залік 1
Логістичний менеджмент 5 Залік 2
Товарно-інноваційна політика 5 Іспит 1
Стратегічне управління підприємством 5 Залік 2
Правове регулювання підприємницької діяльності 4 Залік 2

 

Ähnliches Foto