Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (магістратура)

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – це спеціальність для тих, хто бажає розвиватися, генерувати та впроваджувати власні ідеї, розвивати локальні ринки та навколишнє середовище.

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку фахівців, що володіють комплексом знань, вмінь та навичок щодо організації та здійснення підприємницької діяльності у сфері виробництва, торгівлі, надання якісних послуг у різних галузях економіки.

Освiтнi програми

У межах спеціальності пропонуються такі  освітньо-професійні програми:

 1. Економіка, планування та управління бізнесом
 2. Муніципальне підприємництво
 3. Економіка та стратегія розвитку підприємства

 

Освітня програма Муніципальне підприємництво

Освітня програма «Муніципальне підприємництво» – це мистецтво організації діяльності з активізації місцевого економічного розвитку та створення нових можливостей для територіальних громад.

Освітня програма «Муніципальне підприємництво» охоплює широке коло питань з планування, функціонування та масштабування бізнесу різних сфер та галузей в умовах окремих муніципальних утворень. Основний акцент програми – організація підприємницької діяльності відповідно до стратегії розвитку муніципального утворення з використанням його конкурентних переваг та грантових можливостей.

Освітня програма «Муніципальне підприємництво» спрямована на підготовку фахівців з управління бізнес-процесами на рівні регіонів та територіальних громад, які мають глибокі знання з планування розвитку підприємництва, уміють креативно мислити, приймати ефективні управлінські рішення, володіють сучасними інструментами підтримки бізнесу на рівні громад, мають навички командної роботи, здатні забезпечити розробку ефективної політики розвитку підприємництва на всіх територіальних рівнях із врахуванням регіональної (місцевої) специфіки та смарт-спеціалізацій територій, спроможних як започаткувати власний бізнес, так і забезпечити підприємницький розвиток та маркетингову підтримку бізнес-суб’єктів муніципальних утворень на адміністративних посадах в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також як управлінців на підприємствах, установах, організаціях.

У фокусі освітньої програми «Муніципальне підприємництво»:

 • стратегічне планування;
 • проєктний менеджмент;
 • секторальне планування;
 • маркетинг та брендування території;
 • інноваційний економічний розвиток та фінансові інструменти розбудови громади.

Конкурентні переваги освітньої програми «Муніципальне підприємництво»:

 • розроблена відповідно до європейських стандартів;
 • готує фахівців, здатних орієнтуватися на виклики реформи децентралізації;
 • поєднує теоретичну та практичну складові навчання;
 • систематичність і послідовність;
 • навчання передбачає формування вмінь командної роботи, ведення переговорів, професійних компетенцій під час проходження практики.

 

 

Освітньо-професійна програма «Економіка, планування та управління бізнесом» охоплює широке коло питань з планування та ефективного ведення бізнесу в різних сферах та галузях економіки. Основний акцент програми – розвиток бізнесу відповідно до викликів глобального світу, кон’юнктурних тенденцій та стратегії керівництва. Спрямована на підготовку фахівців широкого профілю, спроможних започаткувати власну справу, масштабувати бізнес, здійснювати відбір проєктів для фінансування або реалізувати себе на управлінсько-адміністративних посадах на підприємствах, установах, організаціях.

 

 

В рамках ОПП «ЕКОНОМІКА ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА» навчаємо як ефективно управляти діяльністю підприємств різних сфер підприємницької діяльності, формувати стратегії розвитку підприємств в конкурентному середовищі.
Наші магістри можуть бути: підприємцями, економістами-аналітиками на підприємствах та в державних органах влади, фахівцями з стратегічного розвитку підприємств, керівниками підприємств.
ПІБ Посада
Олексій Василенко Middle PPC Specialist у рекламному агентстві «Netpeak»
Марианна Жосан Співзасновник, директор «REEF»

Співзасновник, директор «Terrace. Sea view»

Анастасія Зеленська Провідний менеджер в компанії «LIGA.net» (м. Київ)
Деніс Шацило Журналіст, Інтернет – видання «Редакція»
Анатолій Кавун Власник агентства «Шоу-центр». Засновник платформи «Доброе дело». Меценат.
Юрій Корінь,

Сергій Корінь

Сo-owner в «Ruta Family Club Hotel»
Лана Сароян Комерційний директор ресторану «Benedikt» та «Парк культуры и отдыха им. Горького. Одесса»
Юрій Шипков CEO в «Хорошо Погуляли – Мероприятия и Праздники»
Олексій Абдал Шоу – мен. Сo-owner в «Most Event»
Даніїл Топольницький Підприємець,

Депутат Таіровської ОТГ

Віталій Свічинський Заступник голови в Одеська обласна державна адміністрація
Сергій Посний Приватна психотерапевтична практика
Олена Люшневська Арт – директор в компанії «Артмаксима – Event компанія»

Актуальні посади, які може обіймати випускник освітньої програми «Муніципальне підприємництво», і середня заробітна плата

 

Посади, які може обіймати випускник Середня заробітна плата

(www.work.ua)

Директор (керівник) малого підприємства (за видами економічної діяльності) 20 000 – 50 000
Директор (начальник, інший керівник) підприємств, установ, організацій 18 000 – 20 000
Провідний менеджер з розвитку території, аналітик 15 000 – 30 000
Консультант з ефективності підприємництва 15 000 – 30 000
Експерт з питань місцевого розвитку 20 000 – 40 000
Фахівець з управління проєктами і програмами (у сфері матеріального і нематеріального виробництва) 13 000 – 24 000
Проєктний менеджер (Project manager) / Менеджер проєктів та підтримки бізнес-систем 13 000 – 45 000
Економіст від 15 000
Економіст з планування від 25 000
Економічний радник від 20 000
Консультант з економічних питань від 20 000
Головний спеціаліст з регіонального та місцевого розвитку органів державної виконавчої влади від 13 000
Головний спеціаліст з регіонального та місцевого розвитку органів місцевого самоврядування від 10 000

Дисципліни, що вивчаються на освітній програмі «Муніципальне підприємництво».

 

Дисципліни, що вивчаються на освітній програмі «Економіка, планування та управління бізнесом».

 

Дисципліни, що вивчаються на освітній програмі «Економіка та стратегія розвитку підприємства».

 

Студенти освітньої програми «Муніципальне підприємництво» (початково «Муніципальна економіка») під керівництвом викладачів кафедри економіки, права та управління бізнесом долучилися до виконання Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). Студенти мали нагоду спільно з представниками бізнесу та влади Миколаївського регіону запропонувати нові можливості економічного розвитку для об’єднаних територіальних громад (Галицинівської та Мостовської ОТГ) та опрацювати проєкти місцевого економічного розвитку.

На освітній програмі «Муніципальне підприємництво» використовуються активні методи навчання, що дозволяють закріпити низку навичок, якими має володіти випускник. У їх числі такі: підприємливість; критичне мислення; співпраця та кооперація; комунікація; соціальна взаємодія; лідерство; тайм-менеджмент та планування; розуміння глобальних процесів та викликів; фандрейзингові навички; вирішення комплексних задач та ін.

Практична підготовка студентів освітньої програми «Муніципальне підприємництво» проходить на підприємствах, установах та організаціях міста  та регіону. У числі провідних баз практики: Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації; Департамент економічного розвитку Одеської міської ради; КП «Агентство програм розвитку м. Одеса», Грантовий офіс «Одеса-5Т»; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України та ін.

Ähnliches Foto