Кредитно-економічний факультет

Видобора
Володимир Володимирович

Декан факультету
к.е.н.

Кредитно-економічний факультет – це провідний факультет ОНЕУ. Його історія розпочинається з 1931 р. – року заснування Одеського кредитно-економічного інституту. Усі ці роки були насправді плідними, тому що завдяки усталеним багаторічним традиціям факультет підготував високоякісних фахівців для банківської системи СРСР, суверенної України та інших країн світу.

Прагнеш стати висококваліфікованим економістом, працювати на престижній роботі і отримувати гідні доходи?
Тоді кредитно-економічний факультет – правильний шлях до здійснення твоєї мрії!

Першочергове завдання при підготовці фахівців – це забезпечення випускників не тільки певним обсягом знань, а й місцем у соціально-економічній системі країни – як у науковій, так і в практичній діяльності на основі поєднання навчального процесу з науковою та інноваційною діяльністю.

На кредитно-економічному факультеті переважають нові продуктивні форми працевлаштування: «Ярмарок вакансій», стажування, виробнича та переддипломна практика студентів, презентації банківськими установами програм працевлаштування.

вул. Преображенська, 8, к.126
(048) 723-02-79
kef@oneu.edu.ua

Необхідність у кваліфікованих фахівцях з банківської справи завжди залишається актуальною. Україна, як і будь-яка країна, не зможе розвиватися без кваліфікованих фахівців, здатних забезпечити ефективне функціонування банківської системи та економіки держави в цілому. Тому на факультеті регулярно організовуються зустрічі студентів із фахівцями-практиками банківської сфери, серед яких багато успішних нині випускників нашого факультету. Такі зустрічі є цінними для майбутніх фахівців, які прагнуть побудувати успішну кар’єру та опанувати секрети професійної майстерності банкірів.

Фахову підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізаціями «Міжнародний банківський бізнес» та «Банківська справа» здійснють високоосвічені фахівці з вагомим науковим, педагогічним та практичним досвідом. Багато з яких є провідними фахівцями і відомим вченами не тільки в Україні, але із за кордоном.

Спеціалізація «Міжнародний банківський бізнес» – полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців в сфері міжнародного банківського бізнесу, які володіють знаннями, вміннями та навичками ефективного управління вітчизняними й зарубіжними банками та корпораціями в умовах інтеграції і глобалізації світової економіки.

Кредитно-економічний факультет сьогодні – це:
 • якісна сучасна економічна освіта;
 • висококваліфіковані викладачі та творчі студенти;
 • наскрізне практичне навчання;
 • інтерактивне навчання з використанням інноваційних освітніх технологій;
 • практичні навички роботи у банківській установі;
 • можливість міжрегіонального та міжнародного спілкування студентів;
 • розвиток індивідуальних талантів та захоплень у студентських організаціях і в гуртках;
 • навички ділового спілкування та формування корпоративної культури;
 • зустрічі з відомими політиками, науковцями, представниками українського бізнесу;
 • самореалізація в соціальних проектах;
 • працевлаштування за фахом.

Спеціалізація «Банківська справа» – полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців для усіх сфер економіки, в тому числі в банківських установах, а саме: біржовий брокер, трейдер, фінансовий аналітик, фінансовий директор, керуючий активами, кредитний менеджер, фахівець відділу інвестиції, фахівець відділу цінних паперів, фахівець відділу ризик-менеджменту, фінансовий та інвестиційний консультант, менеджер по роботі з юридичними особами, менеджер по роботі з V.І.Р.-клієнтами, аналітик банківських технологій (АВС Б2), фахівець відділу методології бізнес-процесів, керівник фінансової служби, фахівець з оцінки і продажу бізнесу, керівник проектів у банківському секторі, провідний фахівець корпоративного бізнесу, фахівець супроводу банківських систем, директор філії банку, начальник відділення, начальник операційного бек-офісу так і на підприємствах, в страхових компаніях та ін.

Головна стратегічна мета спеціалізацій «Міжнародний банківський бізнес» та «Банківська справа» в рамках напряму 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – підготовка бакалаврів та магістрів, які володіють необхідним обсягом теоретичних і практичних знань для ефективного здійснення самостійної професійної діяльності в галузі національного та міжнародного банківського бізнесу.

Освітні програми спеціалізацій «Міжнародний банківський бізнес» та «Банківська справа» спрямовані на формування у випускників професійних знань та компетентностей, достатніх для роботи у вітчизняних і зарубіжних банках та корпораціях.

Навчання на кредитно-економічному факультеті гарантує випускнику можливості використання своїх знань на суміжних ринках у сфері національних та міжнародних фінансів, банківської справи та страхування.

Кредитно-економічний факультет здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» та магістрів за спеціалізацію «Банківська справа» на науковим напрямом «Управління діяльністю банків на ринку фінансових послуг» та за практичним напрямом «Банківський менеджмент».

До складу факультету входять: кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки, кафедра філософії, історії та політології та кафедра банківської справи. Викладачі кафедр – це висококваліфіковані фахівці, у яких великий досвід у науково-педагогічній та практичній діяльності.

Професійну підготовку студентів здійснює кафедра банківської справи, яку з 2000 року очолює визнаний в Україні науковець д.е.н., професор Л. В. Кузнєцова.

Науковий і навчально-методичний потенціал кафедри сформували покоління відомих в Україні та за її межами вчених-економістів – М. М. Усоскін, М. Г. Бажал, М. М. Ямпольський, Е. Г. Вайнтштейн та ін. Сьогодні активно і плідно продовжують справу своїх учителів талановиті викладачі, серед них: д.е.н., професор Кузнєцова Л.В.д.е.н., професор Л. М. Рябініна, д.е.н., професор В. В. Коваленко , кандидатів економічних наук Жердецька Л.В., Завадська Д.В., Няньчук Н.Ю. та ін.