Кафедра банківської справи

3 грудня 2014 року була проведена наукова конференція студентів КЕФ ОНЕУ кафедри банківської справи «Діяльність банку у забезпеченні сталого розвитку фінансового ринку України» за наступними секціями (Програма конференції):

Секція 1. Формування умов сталого розвитку сучасного банківського сектору України.

Секція 2. Ризики банківської діяльності та проблеми стабільності банківської системи


За результатами наукової конференції надруковано збірник наукових праць студентів 5 курсу КЕФ:

Діяльність банку у забезпеченні сталого розвитку фінансового ринку України. Збірник наукових праць студентів за результатами наукової конференції (Одеса, 3 грудня 2014 року) Вип. 1. Формування умов сталого розвитку сучасного банківського сектору України. Ризики банківської діяльності та проблеми стабільності банківської системи. – Одеса: Атлант, 2014.


У січні 2015 року згідно Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1193 від 21.10.2014 року) кафедрою проведено І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних робіт зі спеціальності «Банківська справа».

До участі у ІІ турі було рекомендовано студентів 5 курсу КЕФ Камбур Ю.В. (науковий керівник- д.е.н., професор Кузнєцова Л.В.) з науковою роботою на тему: «Оцінка процесів злиття та поглинань у банківській системі України» та Пеліван Д.А. (науковий керівник – к.е.н., доцент Завадська Д.В.) з науковою роботою на тему: «Визначення стратегічної конкурентоспроможності банків Одеської області в умовах регіональних диспропорцій».

Згідно Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових (Наказ МОН України від 21.10.2014 р. №1193) Пеліван Д.А. (науковий керівник – к.е.н., доцент Завадська Д.В.) запрошена до участі у ІІ етапі Конкурсу (підсумковій науково-практичній конференції), що відбулася 2 квітня 2015 року у м. Харкові на базі Харківського інституту банківської справи Національного банку України (м. Київ).

За результатами участі у ІІ етапі Конкурсу призовим 3-м місцем відмічена Пеліван Пеліван Дар’я Андріївна, а науковий керівник – к.е.н., доцент Завадська Діана Володимирівна – грамотою за підготовку студента переможця .

Камбур Юлія Володимирівна нагороджена заохочувальним дипломом Конкурсу http://khibs.edu.ua/articles/pershii_krok_na_shljahu_do_uspihu!.php?start=27


У лютому 2015 року кафедрою згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1506 від 23.12.2014 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014-2015 навчальному році» проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади за навчальними дисциплінами спеціальності «Банківська справа».

За підсумками кафедральної олімпіади визначено студентів-переможців: Пеліван Д.А. (51 група КЕФ) та Далакова А.П. (41 група КЕФ), які рекомендовані до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (8-10 березня 2015 року);

За результатами участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади на базі Харківського інституту банківської справи Національного банку України (м. Київ) Далакова Анастасія Петрівна (41 група КЕФ) здобула призове 2-ге місце.

вул. Преображенська 8, к.316
(048) 723-74-73
banking@oneu.edu.ua
bankingoneu.wix.com/dbkg

Підготовка бакалаврів:

 • Аналіз банківської діяльності
 • Банківська система
 • Банківські операції
 • Безпека банківської діяльності
 • Валютні операції
 • Вступ до фаху
 • Гроші та кредит
 • Інвестиційне кредитування
 • Інтернет-маркетинг у банку
 • Кредитні операції
 • Міжнародні стандарти управління банківською діяльністю
 • Нові банківські продукти та технології
 • Облік і аудит у банках
 • Операції з банківськими платіжними картками
 • Операції з цінними паперами
 • Операції Центрального банку
 • Основи банківської справи
 • Прогнозування та планування банківської діяльності
 • Управління взаємовідносинами банку з клієнтами

Підготовка магістрів:

 • Інноваційний маркетинг у банку
 • Кредитний менеджмент
 • Методологія наукових досліджень
 • НБУ та грошово-кредитне регулювання
 • Управління інвестиційним портфелем
 • Управління системним ризиком банківського сектору економіки
 • Управління фінансами банку
 • Управління фінансовою стійкістю банку
 • Фінансовий менеджмент у банках
 • Фінансовий моніторинг у банках