Кафедра банківської справи

НАУКОВІ СТУДЕНТСЬКІ ГУРТКИ

«Інструменти грошово-кредитної політики НБУ» – березень, 2017 р.

Керівники: Д.е.н., проф. Рябініна Л.М., к.е.н., доц. Тарасевич Н.В., ст. викл.  Гаркуша Ю.О.

«Механізми управління системними ризиками в банківській сфері» – квітень 2017 р.

Керівники: Д.е.н., проф. Кузнєцова Л.В., к.е.н., доц. Жердецька Л.В., к.е.н., викл. Онищенко Ю.І.

«Проблеми розвитку банківської системи України в сучасних умовах» – вересень 2017 р.

Керівники: К.е.н., доц. Сирчин О.Л., к.е.н., доц. Завадська Д.В.

«Навичкі продажів банківських послуг» – травень 2017 р.

Керівники: К.е.н., доц. Завадська Д.В., к.е.н., ст. викл. Сергєєва О.С., к.е.н., викл. Шмуратко Я.О., викл. Яценко О.В.

НАУКОВІ СЕМІНАРИ

«Методологія наукових досліджень у банківській справі»

Керівники: Д.е.н., Проф. Коваленко В.В.

«Необхідність забезпечення фінансової стійкості сучасного банку»

Керівники: К.е.н., Доц. Сирчин О.Л., к.е.н., доц. Тарасевич Н.В.

«Актуальні проблеми інноваційного розвитку вітчизняного банку»

Керівники: К.е.н., доц. Завадська Д.В., викладач Шмуратко Я.А.

«Формування конкурентного середовища у банківській галузі економіки України»

Керівники: Д.е.н., проф. Кузнєцова Л.В., к.е.н., доц. Жердецька Л.В.

КРУГЛІ СТОЛИ

«Взаємозв’язок банків з реальним сектором економіки» (25 жовтня 2018 р.)

Запрошені учасники:

 • Чернеженко Марина (випуск 2005 р.)- директор страхової компанії «Colonade»
 • Силкин Дмитро (випуск 2004 р.) – директор лізингової компанії «Eco leasing»
 • Соколовський Євген (випуск 2004 р.)- власник компанії «Тотис – фарм»
 • Дуда Роман – засновник компанії «Kolibry»
 • Белая Юлія – регіональний менеджер UKRSIBBANK 
 • Ітигін Володимир – провідний project manager міжнародної компанії «Ericsson»
 • Ляшенко Станіслав Олексійович – керівник МТБ Банку
 • Максим Цимбал – заступник управляючого банку Південний 

«Реформи у нагляді та запровадження макропруденційного регулювання банківського сектору України» (22 травня 2017 р.).

Були пристуні Представники банківських установ Одещини, Ректор ОНЕУ Звєряков М.І., викладачі кафедри, деканат КЕФ, студенти КЕФ.

«Дні фінансової обізнаності в м. Одеса» (21-22 вересня 2017 р.).

Були присутні представники ДВНЗ «Університет банківської справи», Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), Незалежна асоціація банків України (НАБУ), Національний банк України, проект USAID «Трансформація фінансового сектору», компанія Visa, Ректор ОНЕУ Звєряков М.І., викладачі кафедри, деканат КЕФ, студенти КЕФ.

НАУКОВІ ОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних робіт зі спеціальності “Банківська справа”, м. Харків, березень 2017 р.:  Скрипник Н.С.,  КЕФ, 5 курс, 52 група; Рімко О.А. з них стали переможцями (отримані нагороди, заохочувальні призи) – Шевчук Т.В., Рімко О.А.

До участі у ІІ турі було рекомендовано студентів 5 курсу КЕФ:

– Скрипник Н.С (науковий керівник- к.е.н., доцент Завадська Д.В.) з науковою роботою на тему: «Регіональні банки у розвитку реального сектору економіки»;

– Шевчук Т.В.  (науковий керівник- д.е.н., професор Коваленко В.В.) з науковою роботою на тему«Управління валютним ризиком банку: методи та інструменти»,

– Рімко О.А. (науковий керівник- к.е.н., доцент Онищенко Ю.І.) з науковою роботою на тему «Системно-важливі банки в банківській системі України»

Шевчук Т.В.

Рімко О.А.

Скрипник Н.С.


Кредитно-економічний факультет вітає студента 4 курсу 2 групи Лозинського Ростислава з перемогою у другому турі у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Банківська справа» та отриманням диплому четвертого ступеню.

Студент 21 групи Едуард Заяць зайняв II місце у II етапі Всеукраїнської студентської олимпіади з економічної теорії.

Лозинський Р.

Заяць Е.

Конференції, проведені кафедрою банківської справи

Назва конференції Дата проведення Кількість студентів-учасників Кількість студентів, які виступили з доповіддю
                                                                                  i.                     Науково-практична конференція студентів 4-5 курсу КЕФ ОНЕУ

«Банки України: актуальні проблеми та діяльність в умовах фінансової нестабільності»

Секції кафедри банківської справи:

29 березня 2017 року 35 35
Пленарне засідання Видобора В.В., кандидат економічних наук, доцент, декан Кредитно-економічного факультету ОНЕУ

Кузнєцова Л.В., доктор економічних наук, професор завідувач кафедри банківської справи кафедри банківської справи ОНЕУ

35 3
Секція 1. «Актуальні проблеми банківської діяльності та шляхи подолання кризових явищ в Україні» (доктор економічних наук, професор Рябініна Л.М., кандидат економічних наук, доцент Сирчин О.Л., кандидат економічних наук, доцент Завадська Д.В., кандидат економічних наук, ст. викладач Гаркуша Ю.О.)

Секретар секції: Ткач К., студентка 43 групи КЕФ

 

16 16
Секція 2 «Банки України: фінансова стабільність та регулювання ризиками» доктор економічних наук, професор Коваленко В.В., кандидат економічних наук, доцент
Тарасевич Н.В, кандидат економічних наук, доцент Жердецька Л.В., кандидат економічних наук, доцент Онищенко Ю.І.)Секретар секції: Овсяник А., студентка 43 групи КЕФ)
16 16

Кількість студентів, які взяли участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях за формою:

Назва конференції, місце та дата проведення Заклад, де проводилась конференція Кількість студентів-учасників Кількість студентів, які виступили з доповіддю
Всього в тому числі
в межах свого ВНЗ поза межами свого ВНЗ
Всеукраїнські конференції
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки  (13 – 14 квітня 2017 р.). м. Дніпро. НМетАУ 1 1 1
Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 9-10 червня 2017 р.) ГО «Центр економічних досліджень та розвитку» 1 1 1
Міжнародні конференції
Менеджмент, аудит та фінанси: стан, проблеми та науково-економічний розвиток (16-17 грудня 2016 р.).  м. Дніпро. Науково економічна організація «Перспектива». 2 2
Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки (20-21 квітня 2017 р.), м. Одеса Одеський національний економічний університет 6 6

вул. Преображенська 8, к.316
(048) 723-74-73
banking@oneu.edu.ua
bankingoneu.wix.com/dbkg

Підготовка бакалаврів:

 • Аналіз банківської діяльності
 • Банківська система
 • Банківські операції
 • Безпека банківської діяльності
 • Валютні операції
 • Вступ до фаху
 • Гроші та кредит
 • Інвестиційне кредитування
 • Інтернет-маркетинг у банку
 • Кредитні операції
 • Міжнародні стандарти управління банківською діяльністю
 • Нові банківські продукти та технології
 • Облік і аудит у банках
 • Операції з банківськими платіжними картками
 • Операції з цінними паперами
 • Операції Центрального банку
 • Основи банківської справи
 • Прогнозування та планування банківської діяльності
 • Управління взаємовідносинами банку з клієнтами

Підготовка магістрів:

 • Інноваційний маркетинг у банку
 • Кредитний менеджмент
 • Методологія наукових досліджень
 • НБУ та грошово-кредитне регулювання
 • Управління інвестиційним портфелем
 • Управління системним ризиком банківського сектору економіки
 • Управління фінансами банку
 • Управління фінансовою стійкістю банку
 • Фінансовий менеджмент у банках
 • Фінансовий моніторинг у банках