Кафедра банківської справи

Спеціальність

СФЕРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА

Ключовою особливістю спеціалізації “Міжнародний банківський бізнес” є її міжнародна глобальна спрямованість

У рамках спеціалізації передбачається вивчення наступних

ПРОФІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

БУДЕ ПРАЦЮВАТИ на таких посадах:

 • банкір
 • біржовий брокер, трейдер
 • фінансовий аналітик
 • фінансовий директор
 • управляючий активами
 • кредитний менеджер
 • спеціаліст відділу інвестицій
 • спеціаліст відділу цінних паперів
 • спеціаліст відділу ризик-менеджменту

 • фінансовий і інвестиційний консультант
 • менеджер по роботі з юридичними особами
 • менеджер по роботі з VIР-клієнтами
 • аналітик банківських технологій (АВС Б2)
 • спеціаліст відділу методології бізнес-процесів
 • керівник фінансової служби
 • спеціаліст з оцінки й продажу бізнесу
 • керівник проектів в банківському секторі
 • провідний спеціаліст корпоративного бізнесу
 • спеціаліст супроводження банківських систем
 • директор філіалу банку, начальник відділення
 • начальник операційного бек-офісу

вул. Преображенська 8, к.316
(048) 723-74-73
banking@oneu.edu.ua
bankingoneu.wix.com/dbkg

Підготовка бакалаврів:

 • Аналіз банківської діяльності
 • Банківська система
 • Банківські операції
 • Безпека банківської діяльності
 • Валютні операції
 • Вступ до фаху
 • Гроші та кредит
 • Інвестиційне кредитування
 • Інтернет-маркетинг у банку
 • Кредитні операції
 • Міжнародні стандарти управління банківською діяльністю
 • Нові банківські продукти та технології
 • Облік і аудит у банках
 • Операції з банківськими платіжними картками
 • Операції з цінними паперами
 • Операції Центрального банку
 • Основи банківської справи
 • Прогнозування та планування банківської діяльності
 • Управління взаємовідносинами банку з клієнтами

Підготовка магістрів:

 • Інноваційний маркетинг у банку
 • Кредитний менеджмент
 • Методологія наукових досліджень
 • НБУ та грошово-кредитне регулювання
 • Управління інвестиційним портфелем
 • Управління системним ризиком банківського сектору економіки
 • Управління фінансами банку
 • Управління фінансовою стійкістю банку
 • Фінансовий менеджмент у банках
 • Фінансовий моніторинг у банках