Кафедра банківської справи

Спеціальність

 

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ

В РАМКАХ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

ПРОПОНУЄТЬСЯ НОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

«МІЖНАРОДНИЙ БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС»

 

МІСІЯ І МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ

Місія освітньої програми «Міжнародний банківський бізнес» – полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців в сфері міжнародного банківського бізнесу, які володіють знаннями, вміннями та навичками ефективного управління вітчизняними й зарубіжними банками та корпораціями в умовах інтеграції і глобалізації світової економіки. Головна стратегічна мета спеціалізації «Міжнародний банківський бізнес» в рамках напряму 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – підготовка бакалаврів, які володіють необхідним обсягом теоретичних і практичних знань для ефективного здійснення самостійної професійної діяльності в галузі міжнародного банківського бізнесу. Освітня програма спеціалізації «Міжнародний банківський бізнес» спрямована на:

 • забезпечення високого освітнього рівня випускника в галузі міжнародного банківського бізнесу;
 • формування у випускника професійних знань та компетентностей, достатніх для роботи у вітчизняних і зарубіжних банках та корпораціях;
 • гарантування випускнику можливості використання своїх знань на суміжних ринках у сфері національних та міжнародних фінансів, банківської справи та страхування.
СФЕРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА

Ключовою особливістю спеціалізації «Міжнародний банківський бізнес» є її міжнародна глобальна спрямованість.

Освітня програма бакалаврату «Міжнародний банківський бізнес» готує фахівців для роботи в:
 • корпораціях будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні), в міжнародних банках, страхових та інвестиційних компаніях, фінансово-промислових групах, підприємствах з іноземним капіталом;
 • органах державного та муніципального управління (органах регулювання економіки на рівні держави й регіону; органах державного управління та регулювання зовнішньоекономічної діяльності);
 • організації та ефективного функціонування власного бізнесу.
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСІЇ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВИВЧЕННЯ НАСТУПНИХ ПРОФІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:
 1. Іноземна мова професійного спілкування
 2. Основи міжнародного банківського бізнесу
 3. Міжнародні стандарти управління банківським бізнесом
 4. Технології організації міжнародного банківського маркетингу
 5. Міжнародна банківська безпека
 6. Міжнародна банківська справа та гроші (Центробанки)
 7. Міжнародна економіка
 8. Економіка підприємства
 9. Бухгалтерський облік
 10. Економічний аналіз
 11. Гроші та кредит
 12. Міжнародні фондові ринки
 13. Операції банків на світових фондових ринках
 14. Аналіз банківської діяльності
 15. Прогнозування та планування банківської діяльності
 16. Міжнародні кредитно-розрахункові операції банків
 17. Управління операціями банків на валютному ринку
 18. Управління операціями банків з деривативами
 19. Технології інтернет-маркетингу в банку
 20. Банківські системи зарубіжних країн
Випускник за спеціальністю «Банківська справа»
БУДЕ ЗНАТИ:
 • законодавчі і нормативно-правові документи у сфері банківського бізнесу України;
 • сучасні методи і способи здійснення банківської діяльності;
 • технології продажів банківських продуктів і послуг різним категоріям клієнтів;
 • сучасні і інноваційні електронні системи обслуговування клієнтів у банку;
 • особливості маркетингової діяльності з метою здійснення стратегії банку.
БУДЕ ВМІТИ:
 • застосовувати нормативно-правову базу у будь-яких напрямах діяльності підрозділів;
 • використовувати методи та способи здійснення різних банківських операцій;
 • володіти прийомами маркетингової діяльності з метою здійснення стратегії банку;
 • використати інноваційні системи обслуговування клієнтів у банку;
 • підготувати і провести презентацію послуг і операцій банку для клієнтів.
БУДЕ ВОЛОДІТИ:
 • спеціальними програмними комплексами для операційного обслуговування клієнтів банку;
 • знаннями достатніми для відкриття рахунків клієнтам-фізичним і юридичним особам і обслуговуванням клієнтів (пасивні операції, кредитування, валютні операції, операції з цінними паперами);
 • технікою продажів, залучення і обслуговування клієнтів у банку, методами аналізу кредитоспроможності позичальників;
 • іноземною мовою, оскільки банки з іноземними інвестиціями користуються англійською діловою мовою.
БУДЕ ПРАЦЮВАТИ на таких посадах:
 • банкір
 • біржовий брокер, трейдер
 • фінансовий аналітик
 • фінансовий директор
 • керуючий активами
 • кредитний менеджер
 • фахівець відділу інвестиції
 • фахівець відділу цінних паперів
 • фахівець відділу ризик-менеджменту
 • фінансовий та інвестиційний консультант
 • менеджер по роботі з юридичними особами
 • менеджер по роботі з V.І.Р.-клієнтами
 • аналітик банківських технологій (АВС Б2)
 • фахівець відділу методології бізнес-процесів
 • керівник фінансової служби
 • фахівець з оцінки і продажу бізнесу
 • керівник проектів у банківському секторі
 • провідний фахівець корпоративного бізнесу
 • фахівець супроводу банківських систем
 • директор філії банку, начальник відділення
 • начальник операційного бек-офісу
Народна мудрість стверджує:
«Добре мати рахунок у банку, та краще займати в ньому високе крісло»

вул. Преображенська 8, к.316
(048) 723-74-73
banking@oneu.edu.ua
bankingoneu.wix.com/dbkg

Підготовка бакалаврів:

 • Аналіз банківської діяльності
 • Банківська система
 • Банківські операції
 • Безпека банківської діяльності
 • Валютні операції
 • Вступ до фаху
 • Гроші та кредит
 • Інвестиційне кредитування
 • Інтернет-маркетинг у банку
 • Кредитні операції
 • Міжнародні стандарти управління банківською діяльністю
 • Нові банківські продукти та технології
 • Облік і аудит у банках
 • Операції з банківськими платіжними картками
 • Операції з цінними паперами
 • Операції Центрального банку
 • Основи банківської справи
 • Прогнозування та планування банківської діяльності
 • Управління взаємовідносинами банку з клієнтами

Підготовка магістрів:

 • Інноваційний маркетинг у банку
 • Кредитний менеджмент
 • Методологія наукових досліджень
 • НБУ та грошово-кредитне регулювання
 • Управління інвестиційним портфелем
 • Управління системним ризиком банківського сектору економіки
 • Управління фінансами банку
 • Управління фінансовою стійкістю банку
 • Фінансовий менеджмент у банках
 • Фінансовий моніторинг у банках