Кафедра банківської справи

         Протягом свого існування кафедра опановує і досліджує різні напрямки наукової діяльності. Напрями наукових досліджень збігаються з актуальними проблемами в банківському середовищі.

Наукова діяльність здійснюється за такими напрямами: виконання комплексної науково-дослідної теми, виконання госпрозрахункових тем, участь викладачів у наукових конференціях, підготовка монографій, підручників і навчальних посібників, підготовка кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами, науково-дослідницька робота студентів.

Результати досліджень вчених кафедри відображені в багатьох публікаціях різних рівнів. Професори та доценти кафедри брали участь в міжнародних, республіканських та регіональних наукових конференціях.

Наукова діяльність викладачів кафедри дозволяє якісно управляти науковими дослідженнями студентів. Студенти кредитно-економічного факультету постійно займають призові місця на всеукраїнських конференціях і конкурсах з банківської справи.

Список найбільш значущих публікацій за результатами наукової роботи викладачів кафедри банківської справи наведені нижче в таблиці:

Вид робіт Обсяг Виконавці Термін викон. Відмітка про викон.
ПІДРУЧНИКИ
1 Методологія наукових досліджень.

Навчальний посібник

250 с. Коваленко В.В. Вересень 2017
2 Теорія та методологія фінансмів банку

Навчальний посібник

320 с. Кузнєцова Л. В. Травень 2018
3 Банківська справа

Навчальний посібник

300 с. Кузнєцова Л. В. Травень 2018
4 Операції Центрального банку

Навчальний посібник

300 с. Гаркуша Ю. О. Квітень 2018
5 Банківська справа: навчальний посібник 300 с. Кузнєцова Л. В. Листопад 2018  
6 Операції Центрального банку: навчальний посібник 300 с. Гаркуша Ю. О. Грудень 2018
Навчально-методична література 
1 Тестові завдання з дисципліни «Управління інвестиційним портфелем»

5 курс, всі форми навчання

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

1,5 Онищенко Ю.І. Жовтень 2018
2 Тестові завдання з дисципліни «Методологія наукових досліджень»

5 курс, всі форми навчання

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

1,5 Коваленко В.В. Жовтень 2018
3 Тестові завдання з дисципліни «Фінансовий моніторинг у банках»

5 курс, всі форми навчання

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

2,0 Коваленко В.В. Жовтень 2018
4 Тестові завдання з дисципліни «Валютні операції»

3 курс, КЕФ

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

1,5 Деркач Ю.Б.

 

Листопад 2018

 

5 Робочий зошит для практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Банківські операції з пластиковими картками» 2

 

Деркач Ю.Б.

 

Листопад 2018

 

6 Тестові завдання з дисципліни «Управління системним ризиком банківського сектора економіки»

5 курс, всі форми навчання

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та стра-хування»

1,5 Жердецька Л.В. Грудень 2018
7 Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Облік та аудит в банках» для студентів 4 курсу всіх форм навчання

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та стра-хування»

2 Шелудько С.А. Березень 2019
 8 Методичні вказівки до виконання ндивідуаль-ного завдання для ма-гістрів 6-го курсу КЕФ

«Бізнес-планування в комерційному банку»

 

2 Кузнєцова Л.В. Березень 2019

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародна діяльність кафедри «Банківська справа» спрямована на розвиток нових і вдосконалення існуючих навчальних курсів і програм, підвищення кваліфікації викладачів, сприяння підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців та інтеграції університету у світове навчальне і наукове середовище.

Реалізується міжнародне співробітництво кафедри за кількома напрямками:

вул. Преображенська 8, к.316
 (048) 723-74-73
banking@oneu.edu.ua
bankingoneu.wix.com/dbkg

Підготовка бакалаврів:

 • Аналіз банківської діяльності
 • Банківська система
 • Банківські операції
 • Безпека банківської діяльності
 • Валютні операції
 • Вступ до фаху
 • Гроші та кредит
 • Інвестиційне кредитування
 • Інтернет-маркетинг у банку
 • Кредитні операції
 • Міжнародні стандарти управління банківською діяльністю
 • Нові банківські продукти та технології
 • Облік і аудит у банках
 • Операції з банківськими платіжними картками
 • Операції з цінними паперами
 • Операції Центрального банку
 • Основи банківської справи
 • Прогнозування та планування банківської діяльності
 • Управління взаємовідносинами банку з клієнтами

Підготовка магістрів:

 • Інноваційний маркетинг у банку
 • Кредитний менеджмент
 • Методологія наукових досліджень
 • НБУ та грошово-кредитне регулювання
 • Управління інвестиційним портфелем
 • Управління системним ризиком банківського сектору економіки
 • Управління фінансами банку
 • Управління фінансовою стійкістю банку
 • Фінансовий менеджмент у банках
 • Фінансовий моніторинг у банках