Кафедра банківської справи

Кузнєцова
Людмила Вікторівна

д.е.н., професор

Коваленко
Вікторія Володимирівна

д.е.н., професор

Рябініна
Людмила Миколаївна

д.е.н., професор

Тарасевич
Наталія Вадимівна

к.е.н., доцент

Завадська
Діана Володимирівна

к.е.н., доцент

Няньчук
Наталія Юріївна

к.е.н., доцент

Жердецька
Лілія Вікторівна

к.е.н., доцент

Сирчин
Олександр Леонідович

к.е.н., доцент

Арутюнян
Рузана Разміковна

к.е.н., доцент

Онищенко
Юлія Ігорівна

к.е.н., доцент

Гаркуша
Юлія Олександрівна

к.е.н., ст. викладач

Сергєєва
Олена Степанівна

к.е.н., ст. викладач

Шмуратко
Яна Антонівна

к.е.н., викладач

Радова
Наталія Володимирівна

к.е.н., ст. викладач

Деркач
Юлія Борисівна

к.е.н., викладач

Яценко
Олександра Віталіївна

к.е.н., викладач

Шелудько
Сергій Андрійович

к.е.н., викладач

Кретов
Дмитро Юрійович

к.е.н.,викладач

Андріанова
Ірина Іванівна

завідуюча лабораторією

Нєгрєй
Олена Юріївна

лаборант

вул. Преображенська 8, к.316
 (048) 723-74-73
banking@oneu.edu.ua
bankingoneu.wix.com/dbkg

Підготовка бакалаврів:

 • Аналіз банківської діяльності
 • Банківська система
 • Банківські операції
 • Безпека банківської діяльності
 • Валютні операції
 • Вступ до фаху
 • Гроші та кредит
 • Інвестиційне кредитування
 • Інтернет-маркетинг у банку
 • Кредитні операції
 • Міжнародні стандарти управління банківською діяльністю
 • Нові банківські продукти та технології
 • Облік і аудит у банках
 • Операції з банківськими платіжними картками
 • Операції з цінними паперами
 • Операції Центрального банку
 • Основи банківської справи
 • Прогнозування та планування банківської діяльності
 • Управління взаємовідносинами банку з клієнтами

Підготовка магістрів:

 • Інноваційний маркетинг у банку
 • Кредитний менеджмент
 • Методологія наукових досліджень
 • НБУ та грошово-кредитне регулювання
 • Управління інвестиційним портфелем
 • Управління системним ризиком банківського сектору економіки
 • Управління фінансами банку
 • Управління фінансовою стійкістю банку
 • Фінансовий менеджмент у банках
 • Фінансовий моніторинг у банках